semi-presidentin

Mikä on puolipresidentismi:

Semi-presidentismi on eräänlainen hallituksen järjestelmä, joka yhdistää presidentismin ja parlamentarismin piirteet.

Tässä järjestelmässä presidentti jakaa valtion julkishallinnon (toimeenpanovallan) velvollisuudet pääministerin kanssa. Molemmilla on päätöksentekovaltuudet hallituksessa ja ne ovat vastuussa toisistaan ​​täydentävistä toiminnoista.

Miten puolipresidentismi toimii

Tässä järjestelmässä presidentti on valtionpäämies, joka valitaan kansan suoralla äänestyksellä. Pääministeri on hallituksen päämies.

Tämän järjestelmän tärkeä piirre on se, että presidentti on vastuussa pääministerin nimittämisestä ja hänen kanssaan valtionpäämiehen ja hallituksen päämiehen toiminnan jakamisesta. Valtionpäällikkö on vastuussa toimeenpanovallasta ja hallituksen päällikkö on vastuussa lainsäädännöstä.

Puheenjohtaja vastaa myös maan edustamisesta kansainvälisesti ja eräiden virkamiesten valitsemisesta valtion virastoista. Se voi purkaa parlamentin, ehdottaa ja ehdottaa lakeja ja valvoa maan ulkopolitiikkaa.

Pääministerillä on tehtävät parlamentille. Hän vastaa hallituksen johtamisesta, ministerien valinnasta, työn koordinoinnista ja sosiaalisen kehityksen politiikan toteuttamisesta.

Seuraavassa on muutamia puoliprosenttisia maita:

  • Ranska
  • Portugali
  • Etelä-Afrikka
  • Venäjä
  • Suomi
  • Algeria
  • Romania
  • Puola

Mitkä ovat puolipresidentismin edut?

Semipresidentialistisen järjestelmän tärkein etu on se, että se varmistaa enemmän tasapainoa toimeenpano- ja lainsäädäntöelinten päätösten välillä, koska vallan hajauttaminen ja poliittisten päätösten suurempi jakaminen. Eli päätökset eivät ole keskitettyjä henkilöön tai yhteen valtaan.

Se on myös tehokas esittämällä nopeat reaktiot poliittisiin kriiseihin, koska se mahdollistaa näiden valtuuksien nopeamman muuttamisen hallinnon puutteen tai kansanedustuksen puutteen vuoksi.

Esimerkiksi, jos pääministerillä ei ole kongressin tukea päätöksessä, hänet voi korvata toinen pääministeri ilman, että tarvittaisiin lisää vaaleja tai tuomitsemismenettelyjä.

Toinen esimerkki on, että jos kongressi ei edustaisi tehokkaasti väestön etuja, presidentti voi irtisanoa hänet ja kutsua uusia vaaleja.

Katso myös Tuomion merkitys.

Eri puolijohdannaisuuden, presidentismin ja parlamentarismin väliset erot

Huolimatta muiden järjestelmien elementtien keräämisestä, semi-presidentismi eroaa parlamentarismista ja presidentismista.

Esimerkiksi parlamentarismissa parlamentti äänestää laskuista, ja valtionpäämiehen arvoa palvellaan enemmän seremoniallisiin tarkoituksiin tai maan edustukseen.

Presidentti kerää jo presidenttioikeudessa valtionpäämiehen ja hallituksen päämiehen tehtävät, mikä on keskeinen osa hallituksen tekemiä päätöksiä.

Semipresidentialistisessä järjestelmässä kansan valitsee valtionpäämies (presidentti), jolla on erityisiä tehtäviä ja päätöksentekovaltaa hallituksessa. Hallituksen päämiehen tehtävänä on pääministeri, joka, vaikka sen nimittää presidentti, on vastuussa lainsäätäjän päätöksistä.

Katso presidentialismin ja parlamentaarismin merkitys.