aritmeettinen

Mikä on aritmeettinen:

Aritmeettinen koostuu matemaattisesta haarasta, joka tutkii numeerisia operaatioita eli laskennan lisäyksestä, vähennyksestä, jakautumisesta, kertomisesta jne.

Etymologisesti sana aritmeettinen on peräisin kreikkalaisesta arithmētikista, joka voidaan kääntää "lukujen tiedoksi ".

Aritmeettinen eteneminen (AP)

Se edustaa reaalilukujen järjestystä, jotka tilataan suhdeluvusta (r), jolloin kukin termi saadaan edellisestä erosta. Siksi syy muodostuu aina samasta numerosta.

Aritmeettinen eteneminen voidaan luokitella kolmeen tyyppiin: lisääntyminen, väheneminen ja vakio.

Vakio: Jotta aritmeettinen eteneminen olisi vakio, sen suhde (r) on oltava yhtä suuri kuin nolla (0) . Tällä tavalla kaikki sekvenssin termit ovat samat.

Esimerkki: 3, 3, 3, 3, 3, ...

Nousu: Tässä tapauksessa, jotta aritmeettinen eteneminen kasvaa, suhteen on oltava positiivinen, eli r> 0. Suhteen arvon tuntemiseen täytyy liittää sekvenssin toinen termi edeltäjänsä avulla.

Esimerkki: 2, 4, 6, 8, 10, ... (vähentämällä numero 4 edellisestä, saamme tuloksen 2, tämä luku on etenemisen suhde. seuraavaksi).

Väheneminen : laskevan aritmeettisen etenemisen suhde (r) on negatiivinen . Tämä tapaus asetetaan, kun jokainen sekvenssin termi toisesta on pienempi kuin edeltäjä.

Esimerkki: 10, 5, 0, -5, ... (suhde tässä tapauksessa on -5).

Aritmeettinen keskiarvo

Se koostuu summien summan jakamisesta summattujen numeroiden kokonaismäärällä.

Esimerkki: MA = (5 + 3 + 10 + 4 + 8) / 5 | MA = 30/5 | MA = 6

Näin ollen edellä olevassa esimerkissä esitettyjen numeroiden aritmeettinen keskiarvo on 6 (kuusi).

Tämäntyyppinen keskiarvo on yleinen eri päivittäisen elämän osa-alueilla, joita sovelletaan koulujen keskiarvon määrittämiseen, tilastollisissa tutkimuksissa, muun muassa.

Geometrinen eteneminen (PG)

Se koostuu numeroiden muodostamasta sekvenssistä, jossa yhden numeron ja toisen välinen suhde (q) tai suhde (r) on aina yhtä suuri.

Toisin kuin aritmeettinen eteneminen, geometrian suhde kerrotaan sekvenssin numeroilla. Näin voit määrittää seuraavan numeron.

Esimerkki: PG = (2, 4, 8, 16, 32, 64, ...)

Edellä olevassa esimerkissä on huomattava, että sanojen sekvenssin välinen suhde on numero 2. Tämä kerrottuna jokaisella etenemisen elementillä määrittää sekvenssin seuraavan numeron.

Kuten aritmeettinen eteneminen, PG voidaan luokitella lisääntyväksi, pienentäväksi, tasaiseksi ja värähteleväksi.

Katso osamäärän merkitys.