Sine Qua Non

Mikä on Sine Qua Non:

Sine qua non on latinan kielen adjektiivi, joka tarkoittaa "ilman sitä". Se on ilmaus, jota käytetään usein sanastossamme, ja viittaa toimintaan tai tilaan, joka on välttämätön, mikä on välttämätöntä tai olennaista.

"Sine qua non" on paikannus, joka täyttää lausekkeen tai edellytyksen, jota ilman ei voida saavuttaa suunniteltua tavoitetta, jota ilman tiettyä tosiasiaa ei tapahdu.

Ilmaisu "Conditio sine qua non" (ehto ilman sitä) ilmaisee tilanteen, joka on välttämätön säädöksen pätevyyden tai olemassaolon kannalta. Sitä käytetään eri osaamisalueilla, mukaan lukien laki, talous, filosofia ja terveystieteet, ja useat kielet käyttävät tätä ilmaisua latinalaisessa muodossa, kuten englanniksi, saksaksi, ranskaksi, italiaksi.

Rikosoikeudessa "conditio sine qua non" on ehto, jolla ei ole rikollisuutta, eikä siinä ole "conditio sine qua non" -vaatimusta, ei ole syy-yhteyttä, joten rikollisuutta ei ole. Sitä pidetään toiminnan tai laiminlyönnin syynä, jota ilman seurausta ei olisi tapahtunut rikosprosessilain 13 artiklan mukaisesti: "Rikoksen olemassaolosta riippuva tulos johtuu vain siitä syystä, joka on syyllistynyt. Sitä pidetään toiminnan tai laiminlyönnin syynä, jota ilman tulos ei olisi tapahtunut. "

Klassisessa latinassa oikeassa muodossa käytetään sanaa "ehto" (ehto), mutta sanaa "conditio" (säätiö) käytetään usein: "Conditio sine qua non".