täysi

Mikä on täysistunto:

Pleno on adjektiivi, joka on osoitettu jollekin tai jollekin, joka esittää täydellisen, täytetyn, täytetyn.

Tekstirakenteissa koko termi voidaan korvata synonyymeillä, kuten täydellisinä, absoluuttisina, täydellisinä, kokonaisina.

Termiä käytetään myös kuvaamaan istuntoa, kokousta tai tuomioistuinta, jossa kaikki jäsenet osallistuvat. Tässä tapauksessa sanomme, että tämä on täysistunto.

Termiä täynnä voidaan käyttää myös naisellisessa ominaisuudessa täyden elämän ominaisuuden luonnehtimiseksi. Esimerkiksi täysi ihminen on sellainen, jolla voi olla täydellinen, täytetty elämä siinä mielessä, että he tietävät, miten hyödyntää sitä ilman pelkoa näyttelyistä, muodostaen todellisia suhteita muihin ihmisiin.

Työmarkkina-alueella termi täysi liittyy työpisteiden nimitykseen, joka vaihtelee hierarkiasta tehtävien monimutkaisuuden ja ammatillisen kypsyyden tason mukaan. Asemat on jaettu junioriin, täyteen ja vanhempiin.

Täydellisellä asemalla on siis enemmän tehtäviä ja enemmän kykyä tehdä päätöksiä kuin nuorempi asema, mutta sillä ei vielä ole asianmukaista ammatillista ja emotionaalista kypsyyttä ja johtajuutta, jota vanhempi asema on.

On tärkeää korostaa, että nämä määritelmät eivät ole sääntöjä kaikissa yrityksissä ja että näissä nimikkeissä voi olla suurempi joukko erityistoimia.

Täydellisen sanan etymologian osalta sen alkuperä tulee latinalaisesta täysistunnosta, joka tarkoittaa "täyttä" ja liittyy myös täyteyteen, toimintaan mielihyvin kanssa ja tyytyväinen itseensä.

Katso lisää täyteyden merkityksestä.