tsygootti

Mikä on Zygote:

Zygootti tai muna on diploidisolu, joka muodostuu kahden keskenään yhteensopivan solun ytimistä. Se on seksuaalisen lisääntymisen tuote .

Eläimissä zygoota kutsutaan munaksi ja tuloksena on kahden sukusolun liitos, se on solu, joka kykenee tallentamaan vanhempien geneettisiä ominaisuuksia ja voi tuottaa kaikki aikuisen organismin solulinjat.

Zygootti on solu, joka muodostuu miesten ja miesten sukusolujen fuusiosta, joka synnyttää erilaistumisen ja embryogeneesin seurauksena lajin uuteen olentoon aluksi alkion muodossa. Ihmisen erityistapauksessa zygootilla on 23 paria kromosomeja, eli 46.

Kasveissa zygootti synnyttää itiöitä tuottavan vaiheen; näiden itiöiden itävyys aiheuttaa gametofeenin, joka kykenee tuottamaan haploidisia sukusoluja.

Spermatofyytteissä zygootista tulee ensin alkio siemenessä, kun taas pteridofyytteissä zygootti kehittyy suoraan aikuisen kasvien sisään.

Sienissä zygootti on solu, joka syntyy kahden seksuaalisesti yhteensopivan hyphaen ytimien fuusiosta ja synnyttää zygosporen, joka tuottaa uuden hyphaen, jonka ytimet siirtyvät meiosisiin ja tuottavat itiöitä, jotka pystyvät kehittymään uusissa haploidisissa yksilöissä.

Katso myös lannoitus ja alkionkehitys.