WHO

Mikä on WHO:

WHO on lyhenne sanoista World Health Organization, joka on erikoistunut terveysvirasto, joka on perustettu vuonna 1948 ja joka on Yhdistyneiden Kansakuntien alainen. WHO: n pääkonttori sijaitsee Genevessä, Sveitsissä.

WHO perustettiin juuri 1800-luvun sotien, kuten Meksikon ja Krimin, jälkeen. Maailman terveysjärjestö WHO perustettiin tavoitteena kehittää mahdollisimman suurelle tasolle kaikkien kansojen terveyttä eli parantaa kansalaisten täydellisen fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaa. Brasilialla on suuri osallistuminen Maailman terveysjärjestön historiaan, ja ehdotuksen WHO: n perustamisesta ovat laatineet Brasilian edustajat, jotka ehdottivat kansainvälisen kansanterveysjärjestön perustamista maailmanlaajuisesti, ja sen jälkeen molemmat ovat kehittäneet voimakkaan yhteistyötä.

WHO koostuu 193 jäsenvaltiosta, joihin kuuluvat kaikki YK: n jäsenvaltiot Liechtensteinia lukuun ottamatta ja kaksi YK: n ulkopuolista jäsentä, Niue ja Cookinsaaret.

WHO: ta rahoittavat jäsenvaltioiden ja eri avunantajien rahoitusosuudet. WHO: n työ on viime vuosina kasvanut huomattavasti myös ulkoisten tahojen yhteistyöllä; ja tällä hetkellä on myös noin 80 kumppanuutta valtiosta riippumattomien järjestöjen ja lääketeollisuuden kanssa.