Unesco

Mikä on Unesco:

Unesco on Yhdistyneiden Kansakuntien koulutus-, tiede- ja kulttuurijärjestön lyhenne. Se perustettiin juuri toisen maailmansodan päätyttyä, jonka tavoitteena oli edistää rauhaa ja turvallisuutta maailmassa koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja viestinnän kautta. Unescon pääkonttori sijaitsee Pariisissa, Ranskassa ja toimii 112 maassa.

Unesco osallistuu opettajien koulutukseen ja osallistuu koulujen rakentamiseen ja sen toiminnan edellyttämien laitteiden luovuttamiseen sekä edistää kulttuuritoimintaa, jotta yhteisöt voivat arvostaa kulttuuriperintöä säilyttämällä kulttuuriset kokonaisuudet ja perinteet. kirjojen ja lukemisen edistäminen.

Lisäksi Unesco edistää ideoiden vapaata liikkuvuutta audiovisuaalisilla keinoilla, edistää lehdistönvapautta ja tiedotusvälineiden riippumattomuutta, moniarvoisuutta ja monimuotoisuutta viestinnän edistämistä koskevan kansainvälisen ohjelman kautta.

Yksi organisaation päätavoitteista on vähentää lukutaidottomuutta maailmassa ja edistää sitä rahoittamalla opettajankoulutusta ja luomalla kouluja pakolaisalueilla.

Tieteen ja teknologian alalla Unesco edistää luonnonvarojen hyödyntämistä ohjaavaa tutkimusta sekä luo ohjelmia kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemiseksi sekä tiedotusvälineiden kehittämiseksi.