Koulujen hallinta

Mikä on koulun hallinta:

Koulun johto koostuu sisäisestä koulujärjestelmästä, johon osallistuvat kaikki koulukäytäntöihin liittyvät alat. Tällä tavoin koulun johto pyrkii varmistamaan tehokkaan sosio-opetuksen kehittämisen oppilaitoksessa.

Jokaisen koulun on kehitettävä koulujen hallintasuunnitelma, joka perustuu nykyisiin koulutusohjeisiin. Tämän johdon odotetaan, että oppilaitoksella on huippuosaamista opetuksessa; rikosten vähentäminen; koulunkäynnin keskeyttämisen ehkäiseminen; torjua kurinalaisuutta; koulun muodostavan ryhmän motivaation ylläpitäminen; sen lisäksi, että vanhemmat ja opiskelijat osallistuvat kouluhankkeisiin.

Koulupäällikkö on vastuussa koulun johdon organisoinnista. Tämän ammattilaisen tehtävänä on laatia pedagogisia ehdotuksia koululle, jossa se toimii, demokratian ja yhteisön osallistumisen pohjalta ja varmistaa opetuksen laadun.

Lisäksi koulun johtamisjärjestelmän on arvostettava opettajien suorituskykyä, sillä heillä on vastuu koulutuksen kannalta kriittisiä kansalaisia, joilla on mielipiteitä ja rehellisyyttä. Niiden pitäisi myös auttaa nuoria kehittämään taitojaan ja kykyjään, olivatpa ne luonnollisia tai oppineet ajan mittaan.

Katso myös koulun ja koulun osallistumisen merkitys.

Koulujen hallinta koostuu neljästä pylväästä:

  • Pedagoginen johtaminen: koulutusalueen organisointi, suunnittelu ja hallinto;
  • Hallinnollinen johto: laitoksen organisointi ja hallinnointi fyysisenä rakenteena, kuten rakennus, laitteet, materiaalit, joita tarvitaan opetushallinnon ehdottamien luokkien ja hankkeiden toimintaan jne .;
  • Taloushallinto: se järjestää toimielimen budjetin ja on vastuussa rahan asianmukaisesta jakamisesta koulun eri sektoreille. Se huolehtii koko laitoksen taloudellisesta osasta (kustannusten laskennasta, kassavirrasta, talousarvion määrittelystä muun muassa);
  • Henkilöresurssien hallinta: henkilöstön organisointi eli koko yhteisö, joka on osa kouluympäristöä (opiskelijat, opettajat, työntekijät, vastuullinen ja yhteisö). Henkilöstöjohtamisen päätehtävänä on varmistaa, että jokainen ylläpitää työtään tyydyttävällä tavalla ja siten tuloja. Kaikkien toimielimen muodostavien henkilöiden oikeudet, velvollisuudet ja tehtävät perustuvat koulusääntöihin.

Kansallisen opetuksen suuntaviivoista ja perusteista annetun lain mukaan koulujen itsenäisyys oman hallintonsa organisoinnissa pyrkii täyttämään kunkin paikan paikalliset ja alueelliset erityispiirteet.

Lisätietoja hallinnan merkityksestä.