tekniikka

Mikä on tekniikka:

Tekniikka on aineellisten ja luonnonvarojen käyttöön tarkoitettujen tieteellisten tai empiiristen tietojen käyttäminen ihmisen hyväksi.

Tiedon alue, joka lähestyy yhteiskunnan elämää jokapäiväisessä toiminnassa, lähestyy sellaisten vaihtoehtojen ennustamista, kehittämistä, rakentamista, analysointia ja ylläpitoa, jotka auttavat ja helpottavat yhteiskunnan elämää.

Sana insinööri tulee latinalaisesta ingeniumista, joka tarkoittaa "tuottamaan tai tuottamaan lahjakkuutta tai laadukasta kermaa". Aluksi sitä sovellettiin mihin tahansa mekaaniseen laitteeseen, erityisesti sotilaalliseen alueeseen.

Tekniikka voi olla myös ammatti, jossa ihminen hankkii teknisen koulutuksen tieteellisestä tietämyksestä, joka on tarkoitettu ihmisen elämää varten toimivien apuohjelmien luomiseen, parantamiseen ja toteuttamiseen. Tässä prosessissa se yhdistää muita erikoistuneita toimipisteitä, joissa kukin niistä painottaa enemmän sen erityistä soveltamisalaa ja sen teknisiä erityispiirteitä.

Tämän alan ammattilaista kutsutaan insinööriksi. Sen tehtävänä on ratkaista ongelmia, jotka ratkaisevat ongelmia ja tyydyttävät ihmisen tarpeet, käyttäen tekniikkaa ja sen muodostamisessa saatuja tietoja.

Tekniikan tyypit

Koska se on alue, joka käyttää monia teknisiä tietoja, kuten laskelmia, kemiaa, fysiikkaa, on yleistä myöntää, että tekniikka liittyy tarkkojen tieteiden alaan, ja lisäksi se harkitsee eri osaamisalueita.

Rakennustekniikka

Se on yksi tunnetuimmista tekniikan aloista. Se on osa yhteiskunnan kehittämiseen ja hyvinvointiin tuotettuun infrastruktuuriin liittyvien palvelujen ennustamista, rakentamista, hallintaa ja ylläpitoa.

Katso lisää rakennusalan merkityksestä.

Tuotantotekniikka

Se vastaa inhimillisten, taloudellisten ja aineellisten resurssien hallinnasta yhtiön tuottavuuden varmistamiseksi.

Koneenrakennus

Osa suunnittelusta, joka huolehtii koneiden ja laitteiden luomisesta, kehittämisestä, rakentamisesta ja huollosta yleensä.

Ympäristötekniikka

Suunnittelualue keskittyi kestävään kehitykseen, toisin sanoen luonnon resurssien rajoihin.

Katso lisää kestävän kehityksen merkityksestä.

Sähkötekniikka

Segmentti, joka esiintyy kaikilla suunnittelun osa-alueilla, joihin liittyy energian tuotanto, tuotanto, siirto, kuljetus ja jakelu asuin- ja liiketiloihin.

Elintarviketekniikka

Se on osa, jossa käytetään eläin- ja kasviperäisten elintarvikkeiden valmistuksessa, säilyttämisessä, kuljetuksessa ja varastoinnissa käytettäviä tekniikoita.

Tietotekniikka

Ne ovat kaikki tietokokonaisuuksia, joita käytetään tietokoneiden ja niiden oheislaitteiden, kuten ohjelmistojen ja laitteiden, kehittämiseen.

Biolääketieteen tekniikka

Se on tärkeä tekniikan ala, joka on omistettu lääketieteellisten, biolääketieteellisten ja hammaslääketieteellisten laitteiden luomiseen liittyville tutkimuksille ja sovelluksille, joilla pyritään diagnosoimaan sairauksia ja terapeuttisia hoitoja.

Kemian tekniikka

Teknologia-alue teollisten prosessien kehittämiseen, joissa käytetään tekniikoita raaka-aineiden ja kemiallisten tuotteiden uuttamiseksi fysikaalis-kemiallisiin muutoksiin.

Geneettinen tekniikka

Ne ovat teknisiä tekniikoita, joita käytetään geenien manipulointiin ja rekombinaatioon, jotka palvelevat elävien olentojen uudelleenmuodostusta, uudelleenmuodostusta ja jopa sukupolvea.

Tekninen symboli

Symbolinen esitys tekniikasta on kuva jumalatar Minervasta (viisauden, taiteen, strategian ja sodan jumalatar), joka on kreikkalaista vastaavaa kreikkalaista jumalatar Athenaa - jossa on kypärä päähänsä, hammaspyörän sisällä, kuten alla on esitetty: