Sukupuoli-identiteetti

Mikä on sukupuoli-identiteetti:

Sukupuoli-identiteetti koostuu siitä, miten yksilö tunnistaa sukupuolensa . Lyhyesti sanottuna se edustaa sitä, miten henkilö tunnistaa itsensä: mies, nainen, molemmat tai mikään genreistä.

Se, mikä määrittää sukupuoli-identiteetin, on tapa, jolla henkilö tuntee itsensä ja tuntee itsensä, sekä tapa, jolla henkilö haluaa saada tunnustuksen muilta ihmisiltä.

Sukupuoli-identiteettiä voidaan mitata erilaisilla maskuliinisuudella tai naisellisuudella, ja nämä voivat muuttua elämän aikana, joidenkin psykologien mukaan.

Sukupuoli-identiteettityypit

Sukupuoli-identiteettiä on kolme: transsukupuoli, cisgenic ja ei-binäärinen.

Transsukupuoli on henkilö, joka tunnistaa sukupuolen, joka on erilainen kuin hänen syntymänsä perusteella. Esimerkiksi: henkilö, joka on syntynyt miehillä (biologisesta näkökulmasta), mutta tuntee naisten sukupuolen; tai henkilö, jolla on naisen fyysisiä ominaisuuksia, mutta joka tunnistaa itsensä mieheksi.

Toisin kuin aikaisemmin on ajateltu väärin, transsukupuoli ei ole mielenterveyshäiriö, ja mikä tahansa yritys patologisoida transsukupuoli voi olla yksilön ihmisoikeuksien loukkaus.

Lisätietoja Transgenderistä.

CGE on henkilö, joka tunnistaa "syntymän sukupuolensa". Esimerkiksi: henkilö, jolla on sukupuolelle tyypillisiä biologisia ominaisuuksia ja joka tunnistaa itsensä (sosiaalisesti ja psykologisesti) mieheksi. Tällä tavoin voidaan sanoa, että se on genren mies.

Lisätietoja Cisgenistä.

Ei-binaarinen on luokittelu, joka luonnehtii maskuliinisen ja feminiinisen seoksen tai näiden kahden välisen välinpitämättömyyden. Ei-binaariset henkilöt ylittävät sosiaaliset roolit, jotka johtuvat sukupuolista, luoden kolmannen identiteetin, joka poistuu "mies-naisen" kuviosta.

Katso myös homoseksuaalisuuden merkitys ja tiedä 10 tärkeää hetkiä homofobian torjunnassa.

Sukupuoli-identiteetti ja seksuaalinen suuntautuminen

Monet ihmiset sekoittavat nämä kaksi käsitettä, mutta sukupuoli-identiteetti ei liity seksuaaliseen suuntautumiseen.

Esimerkiksi transsukupuolinen nainen (henkilö, joka on syntynyt urospuolisen sukupuolielimen kanssa, mutta tunnistaa itsensä naisten sukupuoleen) voi olla minkä tahansalainen seksuaalinen suuntautuminen - homoseksuaali, biseksuaali, heteroseksuaalinen, aseksuaali jne.

Termiä "sukupuoli" käytetään edustamaan sosiaalista ja psykologista eroa miesten ja naisten välillä . Tällä tavoin sukupuoli-identiteetti viittaa siihen, että henkilöllä on tunnus, joka koskee tiettyä sukupuolta - mies, nainen, molemmat tai ei. Toisaalta seksuaalinen suuntautuminen riippuu sukupuolesta, jonka henkilö tuntee seksuaalisen vetovoiman.

Sukupuolen ilmaisua on edelleen, mikä edustaa tapaa, jolla yksilö ilmaisee sukupuolensa yhteiskunnalle joko vaatteiden, kielen, asenteiden, eleiden jne. Kautta.

Katso myös: LGBT, sukupuoli ja sukupuolten välinen epätasa-arvo.