Oletettu voitto

Mikä on oletettu voitto:

Oletettu voitto on oikeushenkilöihin (yrityksiin) liittyvälle verotyypille annettu nimi, eli veron kantamisen perustana on laskentatyyppi.

Oletetaan, että laskenta tehdään ennalta vahvistetusta ja likimääräisestä voittoarvosta, joka ei välttämättä vastaa yhtiön tosiasiallisen voiton arvoa.

Oletettu voitto käytetään oikeushenkilöille, sillä se perustuu yritysten tuloveron (IRPJ) ja yritysten sosiaaliturvamaksun (CSLL) laskentaperusteena.

Miten oletettu voitto lasketaan?

Oletetun voittoprosentin laskemiseksi käytetään standardoituja prosenttiosuuksia, jotka on jo määritelty laissa arvojen osalta, jotka vastaavat yhtiön bruttokansantuloa (ROB). Bruttoinvestoinnit vastaavat yhtiön palvelujen tai tuotteiden myynnistä saatuja määriä.

Maksettavan veron määrä on vaihteleva, joka lasketaan kunkin yrityksen toiminnan tyypin mukaan.

Miten yritys voi valita oletetun voiton?

Tärkein vaatimus, joka määrittää, voidaanko yritys sisällyttää tähän veroluokkaan, on sen vuosittaisen laskutuksen määrä. Oletetun voiton tapauksessa tulot eivät voi ylittää 78 miljoonaa dollaria vuodessa.

Tähän luokkaan kuuluvan verotuksen on tapahduttava yrityksen perustamisajankohtana. Jos yritys ei ole valinnut oletettua voittoa tai haluaa vaihtaa toisen verotusjärjestelmän, se voi tehdä muutoksen tilikauden alussa.

Mitä veroja oletetusta voitosta maksetaan?

Oletetussa voitossa maksetaan neljä veroa: yritysvero (IRPJ), sosiaaliturvamaksut (CSLL), sosiaalisen vuorovaikutuksen ohjelma (PIS) ja osuus sosiaaliturvan rahoituksesta (COFINS).

Tulovero - oikeushenkilö (IRPJ)

IRPJ lasketaan neljännesvuosittain eli joka kolmas kuukausi. Pääsääntöisesti se on maksettava yhdessä erässä vahvistettua ajanjaksoa seuraavan kuukauden viimeiseen työpäivään saakka. Laskennan ennalta määritetyt päivämäärät ovat: 31. maaliskuuta, 30. kesäkuuta, 30. syyskuuta ja 31. joulukuuta.

IRPJ-kurssit vaihtelevat 1, 6 prosentista 32 prosenttiin yhtiön tulojen arvosta. Laskennan helpottamiseksi on käytettävä oletetun voiton verotaulukkoa. IRPJ: n laskennassa käytetään seuraavia indeksejä:

IRPJ-kurssiYrityksen toiminnan tyyppi
1, 6%Yritykset, jotka myyvät polttoainetta tai maakaasua
8%Kaikki yritykset, jotka eivät sovi muihin luokkiin
16%Yritykset, jotka tarjoavat kuljetuspalveluja (lukuun ottamatta rahtikuljetuksia) tai yleisiä palveluja, joiden bruttotulot ovat 120 000 dollaria vuodessa
32%Yritykset, jotka harjoittavat liiketoimintaa tai tarjoavat palveluja, kiinteistöjen vuokrausta, huonekaluja, oikeuksien luovuttamista tai palvelujen tarjoamista

Sosiaalinen osuus nettotuloista (CSLL)

Sosiaaliturvamaksut nettotulosta lasketaan myös kolmen kuukauden välein, prosentteina 12% tai 32% . CSLL: n laskemiseen käytetään seuraavia indeksejä:

CSLL-nopeusYrityksen toiminnan tyyppi
12%Kaikki yritykset, jotka eivät kuulu alla olevaan luokkaan
32%Yritykset, jotka harjoittavat liiketoimintaa tai tarjoavat palveluja, kiinteistöjen vuokrausta, huonekaluja, oikeuksien luovuttamista tai palvelujen tarjoamista

Sosiaalisen vuorovaikutuksen ohjelma (PIS) ja osallistuminen sosiaaliturvan rahoittamiseen (COFINS)

PIS ja COFINS, toisin kuin IRPJ ja CSLL, lasketaan kuukausittain yhtiön bruttotulojen arvosta. PIS: n osalta käytetään 0, 65% kuukaudessa ja COFINSin osalta 3% kuukaudessa.

Molemmat ovat sosiaaliturvamaksuja. PIS: ää käytetään työttömyysvakuutusten maksamiseen ja palkkipalkkioihin. COFINSin avulla rahoitetaan sosiaaliturvatoimia, joihin kuuluu kansanterveys, sosiaaliturva ja sosiaalituki.

Mikä on oletetun voiton ja todellisen voiton välinen ero?

Sekä oletettu voitto että todellinen voitto ovat verolomakkeita oikeushenkilöiden veronmaksua varten. Todellisen ja oletetun voiton välinen erotus liittyy yhtiön voittoon liittyvän arvon laskemiseen .

Oletetussa voitossa laskenta perustuu aikaisemmin vahvistettuun arvoon, joka ei osoita yhtiön voiton todellista arvoa.

Todellisessa voitossa käytetty arvo vastaa yhtiön nettotulosta, joka määritellään kahden laskennan jälkeen.

Lue lisää Real Profitista.

Ensinnäkin yhtiön kokonaisliikevaihto lasketaan vuoden aikana eli tuotteiden myynnistä tai palveluiden toimittamisesta saatu kokonaismäärä. Tästä määrästä vähennetään yrityksen kulut ja muut kustannukset. Tästä tilistä saatava määrä on yhtiön todellinen voitto, jota käytetään laskennassa maksettavien verojen perusteella.

Lue lisää PIS: stä ja COFINSista ja katso myös voitto-, vero- ja tuloverot.