laiminlyönti

Mikä on oletusarvo:

Maksukyvyttömyydestä johtuu pääasiassa taloudellisen velvoitteen noudattamatta jättäminen . Aseta, kun joku ei noudata aiemmin määritettyä tapaamista.

Oikeudellisessa mielessä henkilö luokitellaan maksukyvyttömäksi, jos viimeksi mainittu ei täytä tai täytä taloudellista vastuuta, joka on määrätty sopimuksessa, koko tai osassa sopimusta.

Kun henkilö ostaa tuotteen ja suorittaa osamaksuja, hän sitoutuu maksamaan tietyn kuukausittaisen summan, kunnes hänen ostamansa tavaran kokonaisarvo on maksettu. Jos ostaja ei suorita maksua määrättyyn päivämäärään asti, se luokitellaan maksukyvyttömäksi .

Väärinkäyttäjät eivät pysty saamaan pankkilainaa tai rahoitusta, koska heillä ei ole taloudellisia keinoja sitoumustensa täyttämiseksi.

Joitakin maksukyvyttömyyden synonyymejä ovat: maksukyvyttömyys, maksukyvyttömyys, noudattamatta jättäminen, maksukyvyttömyys ja maksukyvyttömyys.

Rikkomukset Brasiliassa

Brasiliassa Serasa Experian Consumer Default -indikaattori on velvollinen rekisteröimään kuukausittain kaikki henkilöt, jotka esittävät velkasitoumustensa noudattamatta jättämisen.

Lisätietoja Serasan merkityksestä.