Sosiaalinen osallisuus

Mikä on sosiaalinen osallisuus:

Sosiaalinen osallisuus on joukko toimia, joilla taataan kaikkien tasa-arvoinen osallistuminen yhteiskuntaan riippumatta yhteiskunnallisesta luokasta, fyysisestä kunnosta, koulutuksesta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, etnisestä alkuperästä.

Ennen kuin sosiaalisen osallisuuden toimenpiteet on muotoiltu ja toteutettu, on tarkasteltava, mitkä ryhmät on suljettu pois ja mitä on parannettava, jotta ne voidaan integroida täysimääräisesti yhteiskuntaan.

Esimerkiksi vammaiset (erityisesti pyörätuolin käyttäjät) tarvitsevat julkisia jalkakäytäviä hyvässä kunnossa ja ramppeilla. Muuten nämä ihmiset eivät tunne edustustaan ​​siinä yhteiskunnassa, jossa he elävät, koska heidän tarpeitaan yksinkertaisesti jätetään huomiotta.

Vammaisten pääsyä jalkakäytäville helpottavien luiskien rakentaminen on esimerkki sosiaalisesta osallisuudesta, koska se koostuu toimenpiteestä, jolla pyritään edistämään alun perin syrjäytyneen ryhmän harmonista integroitumista yhteiskuntaan.

Katso myös: Kohteliaisuuden merkitys ja syrjinnän merkitys.

Sosiaalinen osallisuus kouluissa

Sitä kutsutaan myös koulujen osallisuudeksi, se koostuu oppilaitoksessa toteutetuista osallistavista toimista, joiden pitäisi olla olennainen osa ihmisen muodostumista kansalaisena.

Sosiaalinen osallisuus kouluissa pyrkii poistamaan ennakkoluuloja ja syrjintää tyypistä riippumatta (etniset, vammaiset, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen jne.).

Lisätietoja koulujen osallisuudesta.

Sosiaalinen osallisuus Brasiliassa

Brasiliassa todetaan suurta sosiaalista eriarvoisuutta ja siten erilaisten ryhmien syrjäytymistä perusoikeuksistaan ​​kansalaisina.

Näiden tapausten helpottamiseksi jotkin hyvinvointipolitiikat luotiin muun muassa sosiaalisen osallisuuden muotoon, kuten Bolsa Família, Zero Hunger, Minha Casa Minha Vida, muiden hallitusten ohjelmien joukossa.

Esimerkkejä yhteiskunnan perinteisesti syrjäytyneiden ryhmien, kuten LGBT-yhteisön, mustien ja naisten, oikeuksista ovat myös esimerkkejä sosiaalisesta osallisuudesta.

Lisätietoja sisällyttämisestä.