Sosiaalipsykologian merkitys

Mikä on sosiaalipsykologia:

Sosiaalipsykologia on psykologian tutkimuksen osa, joka keskittyy yksilön käyttäytymisen analysointiin ennen heidän sosiaalisia suhteitaan .

Sosiaalipsykologia on ala, joka sijaitsee psykologian ja sosiologian välisellä rajalla joidenkin teoreetikoiden mukaan. Todellisuudessa se, joka erottaa molemmat, on se, että psykologian tutkimuksen kohde keskittyy yksilöön, kun taas sosiologia keskittyy sosiaaliseen ryhmään.

Sosiaalipsykologia voi kuitenkin olla tutkimuksen kohteena kaksi: psykologinen tai sosiologinen. Psykologinen sosiaalipsykologia yksinkertaisesti selittää yksilön toimet niistä ärsykkeistä, joita hän saa ulkopuolelta (esimerkiksi hänen tunteitaan, käyttäytymistään ja ajatuksiaan). Sosiologinen psykologia tutkii eri ryhmissä esiintyviä ilmiöitä ihmisten vuorovaikutuksesta heidän kanssaan.

Lisätietoja sosiologian merkityksestä.

Sosiaalipsykologian tarkoituksena on tunnistaa yksilöihin ryhmiin sitovat piirteet. Tämän tutkimuslinjan mukaan kaikki ihmiset käyttäytyisivät eri tavalla, kun ne asetetaan sosiaaliseen sfääriin, jotka eroavat toisistaan, kun ne ovat yksin.

Sosiaalipsykologia tutkii edelleen yksilöiden keskinäistä riippuvuutta sekä inhimillistä ilmastoa, eli kun yhteiskunnassa elävät ulkoiset ärsykkeet voivat häiritä ajatusta ja siten myös henkilön käyttäytymistä.

Teoreettisen tutkimuksen kehittäminen sosiaalisen psykologian alalla, erityisesti ilmastointikysymyksessä, on saksalaisen amerikkalaisen psykologin Kurt Lewinin (1890-1947) kirjoittaja, jota monet pitävät sosiaalisen psykologian perustajana.

Lue lisää psykologian merkityksestä.