Saravá

Mikä on Saravá:

Saravá on sekoitus, jolla on sama merkitys kuin tervehdyksellä, jota yleensä käytetään afro-brasilialaisten kulttien, kuten umbandan ja kynttilän, osallistujien keskuudessa.

Ilmaisua saravá voidaan ymmärtää synonyymina "salve" tai "welcome", jota käytetään, kun jotkut osallistujat saapuvat esimerkiksi afro-brasilialaiseen kulttiin.

Esimerkki: "Saravá, veljeni!"

Etymologisesti tämä termi syntyi siitä, miten afrikkalaiset orjat julistivat portugalinkielisen sanan "pelastaa", koska bantin kielen fonologia vaikutti " salavá " ja myöhemmin "saravá".

Lisätietoja Umbandan merkityksestä.

Valitettavasti joidenkin sosiaalisten ja uskonnollisten ryhmien kohdistamien ennakkoluulojen takia afrikkalais-brasilialaiset uskonnot ja siten useimmat niistä tyypilliset ilmaisut saavat lopulta pejoratiivisia merkityksiä.

Sanalle "saravá" annettu väärinkäsitys edustaa kuitenkin sellaisten ihmisten tietämättömyyttä, jotka eivät tunne sen merkityksen takana olevaa todellista tarinaa: yksinkertainen ystävällinen tervehdys.