Alleviivata ja alaviiva

Mikä on alleviivaus ja alaviiva:

Alleviivaukset ja alaviivat ovat englanninkielisiä ja niillä on erilaiset merkitykset. Sana alleviivaus tarkoittaa "alleviivausta" kirjaimellisessa käännöksessä, kun taas alaviiva on viittaus alaviivaan, jota käytetään pääasiassa sähköpostiosoitteissa.

Brasiliassa on yleistä käyttää alleviivausta ja alaviivaa synonyymeinä viitaten samaan graafiseen symboliin. Mutta englanninkielisessä viestinnässä näiden kahden sanan välillä on suuri ero.

Kuten sanottiin, alleviivaus tarkoittaa "korostamista" portugalinkielisessä käännöksessä, joten tätä termiä tulisi käyttää vain viitattaessa alleviivattavaan tekoon (esimerkiksi vaakaviiva tietyn sanan, lauseen tai kirjaimen alapuolella).

Alaviiva on merkki, joka vastaa yhdysvaltalaisen standardikoodin (ASCII) 95. symbolia, signaalia, jota käytetään lähinnä tietokoneiden tiloissa korvauksena tilaan, koska nämä järjestelmät eivät voi tulkita aihioita erottimiksi tietoja.

Esimerkki: "[email protected]"

Lisätietoja alleviivauksen merkityksestä.