höyrystyminen

Mikä on höyrystyminen:

Höyrystyminen on toiminto, joka muuttaa nesteen höyryksi .

Fysiikassa höyrystyminen on yksi aineen fysikaalisen tilan muutoksista nesteestä kaasumaiseksi.

Höyrystymisen käänteinen, eli kaasumaisesta nesteeseen, on kondensoituminen.

Nämä käsitteet ovat termodynamiikan tutkimuksen kohteita.

Höyrystymisprosessit

Höyrystymisprosesseja on kolme:

lämmitys

Kun neste kulkeutuu nopeasti kaasumaiseen tilaan. Kuten silloin, kun pisara koskettaa metallilevyä ja kääntyy höyryyn.

kiehuva

Paine pidetään vakiona ja lämpötila kasvaa, hiukkaset sekoitetaan ja kuplat muodostuvat, kun neste saavuttaa kiehumislämpötilan. Se on nopea tilamuutos.

haihtuminen

Hitaampi kuin kiehuminen, paine on myös vakio ja esiintyy missä tahansa lämpötilassa, mutta kiehumislämpötilan alapuolella. Sitä vaikuttavat tekijät, kuten ilmakehän paine, nesteen haihtuvuus, ilmakontaktialue ja nestemäinen lämpötila normaaleissa olosuhteissa.

Lisätietoja lämmityksen, kiehumisen ja haihduttamisen merkityksestä.