5 Anarkistisen henkilön ominaisuudet

Anarkistinen henkilö puolustaa ja noudattaa anarkismin periaatteita, mikä on poliittinen järjestelmä, joka vastustaa minkäänlaista ylivaltaa tai autoritaarisuutta.

Anarkistit eivät ole sosiaalisen organisaation vastaisia, mutta he eivät ole samaa mieltä siitä, että se on asetettu tai että se ruokkii yhden ryhmän määräävää asemaa toiseen.

Jotkut historian tunnetut anarkistit ovat William Godwin, Gerard Winstanley, Max Stirner, Pierre-Joseph Proudhon, Michael Bakunin ja Peter Kropotkin.

Tutustu 5 anarkistisen henkilön ominaisuuksiin:

1. Puolustaa vapautta

Jaa Tweet Tweet

Anarkistinen henkilö puolustaa vapautta, mutta se ei tarkoita sitä, että se kannattaa vastuutonta vapautta, jossa jokainen tekee mitä haluaa, ja sillä hetkellä, kun he haluavat.

Anarkistit väittävät, että yksilön vapaus ei ole minkään tai kenenkään alainen.

Anarkistinen vapauden käsite kattaa myös kulutuksen vapauden, koska anarkisteille keskeisten tuotantovälineiden on oltava yhteinen omaisuus eikä vain etuoikeutettu vähemmistö.

2. Se on kaikenlaista valtaa tai valtaa vastaan

Jaa Tweet Tweet

Asennettu ylivalta, olipa se sitten kaikenlaista, on anarkististen käsitteiden vastainen käytäntö.

Anarkistit uskovat, että yksilöt voivat järjestää itsensä tehokkaasti ilman minkäänlaista valvontaa.

Anarkistien ohjeiden mukaan se, mikä määrittelee kansan keskinäisyyden, on kunkin tahdon tahto ja syy.

3. katsoo, että valtio olisi poistettava

Jaa Tweet Tweet

Juuri siksi, että anarkistit vastustavat minkäänlaista dominoinnin, vallan tai hierarkian muotoa, ne vastustavat valtion valtaa ja puolustavat valtion loppua.

Tämä ei tarkoita sitä, että anarkistinen henkilö on apologi häiriöstä. Itse asiassa anarkistit kannattavat sellaisten instituutioiden luomista, jotka muodostuvat kansalaisten vapaasta sopimuksesta.

Heidän mielestään kansalaisten ponnistelujen tuloksena kansalaisten ponnistelut antaisivat autoritaarisuuden sortoa ilman, että yhteiskunta olisi veljeä ja egalitaarinen.

4. ei ole samaa mieltä sosiaalisten luokkien olemassaolosta

Jaa Tweet Tweet

Anarkistille sosiaalisten luokkien olemassaolo merkitsee jo verkkotunnuksen suhdetta, jossa jotkut luokat ovat muita parempia.

Yhteiskunnan jakautuminen yhteiskunnallisiin luokkiin päättyy asettamaan elämää, joka suosii vähemmistön etuja enemmistön etujen vahingoksi.

Tämä logiikka on täysin vastoin anarkistista ideaa, jonka mukaan yhteiskunnan on oltava tasapuolinen ja oikeudenmukainen.

Anarkistisen henkilön kohdalla jokaisella on oltava samat oikeudet.

5. Se on kapitalismia vastaan

Jaa Tweet Tweet

Anarkistit ovat kapitalismin vastaisia, sillä kahdesta pääkapitalistisesta ominaisuudesta on yksityinen omaisuus ja palkkatyö .

Palkkatyössä on väistämättä yksityinen omaisuus, johon työntekijät liitetään.

Näin ollen tulee olemaan ala- ja työhierarkia, joka on vastoin kaikkia anarkisteja puolustavia.

Lue lisää anarkiasta ja anarkismista.