Sqn ja Sqs

Mikä on Sqn ja Sqs:

Sqn ja Sqs ovat ilmaisuja "só que não " ja "só que semper", joita käytetään laajalti slangina internetissä.

Ilmaisu sqn on yleisin lause, joka esiintyy yleensä lauseen tai tekstin lopussa ja ilmaisee ironisen tai sarkasmin sävyjä.

Esimerkki: " Menen Pariisiin, sqn ".

Yllä olevassa esimerkissä, kun käytetään lauseen lopussa vain "ei", sillä on ironinen merkitys.

Lauseen puhuja kiistää sen, mitä hän on juuri sanonut, kun hän käytti -sqn : ää lopussa (yleensä tämä ilmaisu näkyy sosiaalisen verkon viestinnässä käytetyllä väliviivalla).

Sqs, joka tarkoittaa "vain koskaan", ei ole yhtä suosittu kuin sqn, mutta se on läsnä myös online-viestinnän kielellä.

Sqs voi myös välittää ajatuksen ironiasta tai sarkasmista lauseessa tai tekstissä, mutta sitä käytetään vastakkaisella tavalla kuin sqn.

Esimerkki: " En ole koskaan jäänyt luokkiin, sqs ."

Tutustu muihin tyypillisiin Internet-slangeihin kuten: FTW, shippar ja flop.