PIS

Mikä on PIS:

PIS on lyhenne sanoista Programa de Integração Social (sosiaalinen integrointiohjelma), jonka tarkoituksena on rahoittaa työttömyysvakuutuksen, elinten ja yhteisöjen tulojen maksamista ja osallistumista sekä julkisten että yksityisten yritysten työntekijöille.

PIS perustettiin täydentävässä laissa nro 7/1970, joka oli tarkoitettu yksityisten yritysten työntekijöille, joita hallinnoi työlainsäädäntö. PIS: ää hallinnoi valtiovarainministeriö, ja se maksaa Federal Savings Bank.

PIS: llä on monia samankaltaisuuksia COFINSin kanssa, joista yksi on, että on kaksi järjestelmää: yksi kumulatiivinen ja yksi ei-kumulatiivinen. Kumulatiivisessa järjestelmässä hinnat ovat 0, 65%, kun taas kumulatiivinen korko on 1, 65%.

PIS liittyy myös PASEP (Public Server Patrimony Training Program) -ohjelmaan, ja usein lyhenteet näkyvät yhdessä: PIS / PASEP.

Joissakin tilanteissa PIS: ään ilmoittautuneet henkilöt saavat palkkion, joka vastaa vallitsevaa vähimmäispalkkaa. Jotta saisimme rekisteröinnin lisäksi, on tarpeen täyttää joitakin muita vaatimuksia.