materialismi

Mikä on materialismi:

Materiaalisuus on sellaisten ihmisten asenne, jotka ymmärtävät, että kaikki on asia ja että heillä on elämä, joka keskittyy yksinomaan aineellisiin hyödykkeisiin . Materiaalisuuden kannattajia kutsutaan materialisteiksi .

Filosofian materialismi

Filosofian materialismi on järjestelmä, joka myöntää, että niin sanotut aineelliset konkreettiset olosuhteet ovat riittäviä selittämään kaikki tutkimukselle esitetyt ilmiöt, mukaan lukien henkiset, sosiaaliset ja historialliset ilmiöt.

Historiallinen materialismi

Historiallinen materialismi on sosiaalifilosofinen oppi, joka pitää taloudellisen tuotannon muotoja ainoana todella määrittävänä historiallisen ja sosiaalisen kehityksen tekijänä. Muut kulttuurialat, kuten uskonto, moraali, laki, valtio, tiede, taide ja filosofia, ovat pelkkiä johdannaisia, jotka edustavat eräänlaista päällirakennetta taloudellisen infrastruktuurin suhteen. Historiallisen materialismin alkuperä liittyy saksalaiseen filosofiin Karl Marxiin (1818-1883).