akkulturaatio

Mikä on Acculturation:

Acculturation on kahden tai useamman yksilön ryhmän, jotka edustavat eri kulttuureja, kosketuksesta johtuvia muutoksia, kun ne asetetaan suoraan ja jatkuvaan kosketukseen.

Acculturation on jatkuvien yhteyksien tulos, joka yleensä tarkoittaa tiettyjen kulttuurielementtien välittämistä yhdestä yhteiskunnasta toiseen.

Kulttuurin elementtien siirtoa edeltää aina suhde, joka merkitsee joidenkin hyväksymistä ja muiden kulttuurielementtien hylkäämistä.

Akkulturaatio johtaa usein yhden tai useamman kulttuurin hajoamiseen sen jäsenten välisten yhteyksien vaikutuksesta.

Yhden tai useamman kulttuurin hajoaminen on usein ryhmien välisten yhteyksien vaikutuksesta. On myös hyvin yleistä vaihtaa hankittuja elementtejä, mikä aiheuttaa sosiaalisen häiriön, joka voi sisältää aiempien kokoonpanojen täydellisen tai osittaisen katoamisen sekä tiettyjen elementtien fuusion uuteen kokoonpanoon.

Termi assimilaatio on se, mikä määrittelee koko prosessin, joka liittyy akkulturaatioprosessiin osallistuvien henkilöiden persoonallisuuden muutoksiin.