Hyväksy

Mikä on Homologar:

Vahvistaakseen, että oikeus- tai hallintoviranomainen vahvistaa, laillistaa tai hyväksyä tietyt erityiset säädökset, jotta ne voisivat saada aikaan oikeusvaikutuksensa. Homologointi tunnustaa virallisesti jotain.

Homologi on transitiivinen verbi, joka konjugoituu samalla tavalla kuin verbi pudota. Jotta voidaan hyväksyä keinot, joiden avulla voidaan vahvistaa pätevä lause tietystä prosessista, onko pyynnön hyväksyminen.

Työsopimuksen irtisanominen on prosessi, johon osallistuu toimivaltainen liitto, joka ohjaa ja selventää työntekijää ja työnantajaa siitä, että hän noudattaa eroamista koskevaa lakia.

Kilpailun hyväksyminen on tehdä se päteväksi sen hallinnoinnin jälkeen sen todentamisen jälkeen.

Ulkomaisen tuomion hyväksyminen on toimenpide, jonka ylimmän tuomioistuimen on hyväksyttävä sen jälkeen, kun se on hyväksynyt ulkomaisen tuomion täytäntöönpanokelpoisuuden kansallisella alueella ja varmistanut, että se täyttää kaikki oikeudelliset vaatimukset.