kunta

Mikä on kunta:

Kommuunilla tarkoitetaan laajassa merkityksessä paikallisyhteisöä, kaupunkia tai maaseutua, jolla on suhteellinen hallinnollinen autonomia, kunta . Ranskan kielestä " commune ".

Brasiliassa termi "kunta" on suosittu muoto, jota käytetään viittaamaan kommunismiin, sosiaaliseen oppiin, joka kannattaa taloudellisen organisaation periaatetta, jossa tuotantovälineestä tulee julkinen omaisuus.

Kiinassa "kansakunnat" olivat kiinalaisen vallankumouksen luomia itsenäisiä yhteisöjä, joilla oli vapaus hoitaa etujaan, kuten pikkukaupunki.

Italiassa kunta on alueellisen organisaation perusyksikkö, joka vastaa Brasilian kuntaa.

Kapeassa merkityksessä termi commune koskee kahta vallankumouksellista hallitusta: Ranskan vallankumousta, 1792–1794, porvarillista liikettä, nimeltään First Commune, ja vallankumouksellista voimaa, joka on asennettu Pariisiin vuonna 1871, proletariaatin liike, jota kutsutaan Pariisin toiseksi kunnaksi.

Kommuun keskiajalla

Keskiaikaisen yhteiskunnan järjestelyssä kunta oli ratkaisu, joka vapautui feodaalisuudesta ja edusti yritysten tai muiden yhdistysten muodossa käsityöläisten ja kauppiaiden kerrosta, joka takasi ulkoisen puolustuksen, sisäisen vakauden ja joukon julkisia palveluja. Kunnat tulivat vähitellen kaupunkeiksi.