luontainen

Mikä on luontainen:

Sisäinen on maskuliininen adjektiivi, joka tarkoittaa intiimeä, sisäistä, luontaista, perustavaa ja luokittelua, joka on sisällä . Sisäisen antonymi on ulkoinen .

Tämä sana on peräisin latinalaisesta termistä intrinsecus ja se voi myös tarkoittaa jotain, joka on jonkin muun sisällä ja joka on olennainen sen olemassaolon kannalta.

Varastoon ja optio-oikeuksiin tehtävien investointien yhteydessä ilmaisun sisäinen arvo tarkoittaa jotain todellista arvoa. Tällöin sisäinen arvo saadaan osakkeen hinnan ja optio-oikeuden käyttökorvauksen suhteesta. Valuutan osalta sisäinen arvo vastaa sen metallin painoarvoa suhteessa sen markkinahintaan.

Sisäinen ikääntyminen

Sisäinen ikääntyminen tai kronologinen ikääntyminen on ikääntyminen, joka tapahtuu ajan myötä. Ihmisten kohdalla näkyvimmät merkit sisäisestä ikääntymisestä alkavat näkyä 40-vuotiaana. Toisaalta ulkoinen ikääntyminen vastaa ikääntymistä, joka tapahtuu ulkoisten elementtien, kuten esimerkiksi ympäristötekijöiden, ansiosta.