nöyryytys

Mikä on nöyryytys:

Nöyryytys on naisellinen substantiivi, joka tarkoittaa nöyryyttävän tekoa tai vaikutusta . Se on synonyymi esittämiselle, alentamiselle, levottomuudelle, vääryydelle ja häpeälle .

Nöyryyttäminen johtuu ihmisen halusta tuntea ylivoimaisemmaksi alentamalla muita yksilöitä ja sillä on alkuperänsä epätasa-arvoisuudesta, koska henkilö on monissa tapauksissa nöyryytetty, koska hän on erilainen. Esimerkiksi taloudellinen eriarvoisuus voi johtaa köyhien nöyryyttämiseen.

Nöyryytys voi tapahtua useissa yhteyksissä, joista yleisimpiä ovat sosiaalinen nöyryytys, kun yhteiskunta alentaa sosiaalisesti huonommin pidettyjä ihmisiä. Toinen tyyppi nöyryytystä tapahtuu, kun vanhukset ovat syrjittyjä, nöyryytettyjä ja syrjäytyneitä. Simone de Beauvoir käsitteli tätä ongelmaa kirjassaan "Vanhuus".

Työpaikassa esiintyy usein nöyryyttäviä tilanteita. Tällöin tietty työntekijä asetetaan hälyttävään tilanteeseen ja alennetaan jostain syystä. Tällaista asennetta kuvataan kiusaukseksi, ja kun nöyryytys osoitetaan tuomioistuimessa, uhri voi saada oikeuden saada korvausta moraalisista vahingoista .

Koulukehityksessä kiusaaminen koostuu yksilön tai ryhmän nöyryyttämisestä fyysisen tai sanallisen aggressiivisuuden kautta.