Ihmissuhde

Mikä on ihmissuhde:

Ihmissuhde on käsite sosiologian ja psykologian piirissä, mikä tarkoittaa kahden tai useamman ihmisen välistä suhdetta . Tämäntyyppinen suhde on merkitty kontekstilla, johon se on lisätty, ja se voi olla perhe, koulu, työ tai yhteisö .

Ihmissuhde edellyttää sosiaalista suhdetta eli käyttäytymissääntöjä, jotka ohjaavat yhteiskunnan jäsenten vuorovaikutusta. Max Weber tutki ja kehitti sosiologia-alan sosiaalisen suhteen käsitettä.

Ihmissuhdetoiminnan sisältö voi olla monitasoinen ja sisältää erilaisia ​​tunteita, kuten rakkautta, myötätuntoa, ystävyyttä jne. Tämän tyyppistä suhdetta voidaan myös tunnistaa sellaisilla ominaisuuksilla ja tilanteilla, kuten osaaminen, liiketapahtumat, vihamielisyys jne. Suhde voidaan määrittää ja muuttaa ihmissuhteiden välisen konfliktin mukaan, joka johtuu kahden tai useamman yksilön välisestä erosta.

Toisaalta intrapersonaalisen suhteen käsite on erillinen, mutta ei vähemmän tärkeä. Tämä käsite viittaa henkilön kykyyn liittyä omiin tunteisiinsa ja tunteisiinsa, ja se on ensiarvoisen tärkeää, koska se määrittää, miten kukin henkilö toimii, kun se kohtaa jokapäiväisiä tilanteita. Jotta yksilöllä olisi terve intrapersonaalinen suhde, hänen on käytettävä aloja, kuten itsensä vahvistamista, itsemotivaatiota, itsensä hallintaa ja itsetuntemusta.

Ihmissuhde suhdetta työssä

Organisaatioiden yhteydessä ihmissuhteet ovat erittäin tärkeitä. Positiivinen ihmissuhde sujuu yrityksen hyvässä ympäristössä, mikä voi johtaa tuottavuuden kasvuun. Työssä tämä kahden tai useamman ihmisen välinen terve suhde saavutetaan, kun ihmiset tuntevat itsensä, kun he pystyvät ottamaan itsensä muiden kenkiin (heillä on empatiaa), kun he ilmaisevat mielipiteensä selvästi ja suoraan loukkaamatta toista (itsevarma), ovat sydämellisiä ja niillä on etiikka.

Amerikkalainen sosiologia on käsitellyt voimakkaasti ihmissuhteisiin ja niiden sovelluksiin liittyviä kysymyksiä organisaatiopolitiikan yhteydessä, ja nämä ihmissuhteet voidaan luokitella teolliseen (teollisuus), työvoimaan (työpaikalla) ja suhdetoimintaan. yrityksen ulkopuolisten sidosryhmien kanssa). Elton Mayo ja Fritz Jules Roethlisberger olivat kaksi vakavimpia nimiä ihmissuhteiden teorioiden tutkimuksessa.