isä

Mikä on Isä:

Isä on sana, joka on peräisin latinalaisesta paterista ja edustaa perheen tai henkilön vanhemman isää .

Isän käsite on varsin laaja, eikä se rajoitu henkilöön, joka on jonkun biologinen isä . Isä, joka on adoptoiva isä tai kasvatus vanhempi, vaikka hän ei nostanut poikaansa, on edelleen isä.

Yhteiskunnassa vanhemman tehtävänä on rakastaa ja kasvattaa lasta, vastata heidän perustarpeisiinsa niin, että heidän terveytensä kehittyy fyysisten, emotionaalisten, psyykkisten ja hengellisten näkökohtien kannalta.

Kun sanaa isä käytetään suurella kirjaimella, se viittaa yleensä Jumalaan, ja jotkut ilmaisut, joita käytetään kuvaamaan Jumalaa, ovat: Iankaikkinen Isä, taivaallinen Isä, Rakkauden Isä jne.

Isämme

Herran rukous on Jeesuksen kuuluisa rukous, joka löytyy Matt. 6: 9-13. Tärkeänä rukouksena kristinuskon yhteydessä Herran rukous on Jeesuksen käyttämä rukouksen malli opettamaan, miten ihmisten pitäisi kääntyä Jumalan puoleen.

Isänpäivä

Brasiliassa isänpäivää vietetään elokuun toisella sunnuntaina, jolloin juhlitaan isän olemassaoloa. Tuona päivänä lapset kunnioittavat vanhempiaan viestien, runojen ja lahjojen kautta.