luonto

Mikä on Wedge:

Chunk on maskuliininen substantiivi, joka tarkoittaa merkkiä, sinettiä tai merkkiä .

Kuviollisessa mielessä se voi myös olla merkin, laajuuden tai luonteen synonyymi, koska se viittaa jonkun alkuperään tai luonteeseen. Poliittinen tai uskonnollinen juhla on juhla, joka liittyy näihin kahteen alueeseen.

Raha-alan yhteydessä leima on osa, jota käytetään lomakkeen painamiseen metallikappaleeseen. Leimaa käytetään erityisesti kolikoiden ja mitalien valmistukseen.

Sosiaalinen ongelma

Sosiaalinen asema on ilmaus, joka tarkoittaa toimintaa, jolla on tavoite tietyn yhteiskunnan hyväksi.

henkilökohtaisuus

Persoonallisuus on ilmaus, joka paljastaa henkilön persoonallisuuden erityispiirteen.

Kiinnityspaikka

Navigoinnin piirissä kiinnitysmerkki on metallikappale, jota käytetään köysien sitomiseen, kun alus on telakoituna.