ergonominen

Mikä on ergonominen:

Ergonominen on adjektiivi, joka merkitsee jotain liittyvää tai joka viittaa ergonomiaan .

Ergonomia on alue, joka käsittelee modernia työelämää koskevia kysymyksiä ja pyrkii myös ehkäisemään työhön liittyviä onnettomuuksia ja luomaan sopivia työpaikkoja.

Ergonomiset riskit ovat tekijöitä, jotka voivat vahingoittaa työntekijöitä fyysisessä tai psyykkisessä ympäristössä sairauden tai epämukavuuden kautta. Nämä riskit voivat liittyä stressiin, työtapojen yksitoikkoisuuteen, pitkiin työtunneihin ilman lepoaikoja jne.

Nykyään on tuoleja, näppäimistöjä, hiiriä ja muita ergonomisia materiaaleja, koska niillä pyritään minimoimaan ergonomiset riskit, joita he saattavat esittää käyttäjälleen.

Ergonomia ja ergometria ovat siihen liittyviä käsitteitä, ja ergonomia on laajempi käsite, jolla on ergometria kuin yksi sen työkaluista.

Ergonominen raportti

Ergonominen raportti (tunnetaan myös nimellä "Ergonominen työn analyysi") on asiakirja, jossa tarkastellaan tiettyyn työalueeseen liittyviä ergonomisia riskejä ja luodaan myös protokollat ​​ja toimet, jotka ovat tarpeen näiden ergonomisten riskien minimoimiseksi.

Työ- ja työministeriön sääntelystandardin mukaan ergonominen raportti on yrityksille oikeudellinen vaatimus.