Sosiaalityö

Mikä on sosiaalipalvelu:

Sosiaalityö on interventioelämä, joka perustuu monitieteisiin välineisiin ja yhteiskuntatieteiden menetelmiin analysoida ja ehdottaa mukautuksia yhteisöjen erilaisissa sosiaalisissa kysymyksissä .

Se edistää kehitystä, muutosta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta yhteiskunnassa esiintyvien eriarvoisuuksien joukossa interventioiden avulla keskeisissä kohdissa, jotta näitä tilanteita voidaan muuttaa.

Nämä toimet perustuvat pääasiassa sosiaalisten ja humanististen tieteiden analyyttisiin menetelmiin. Ne perustuvat myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien, sosiaaliturvan, kollektiivisen vastuun ja ihmisten monimuotoisuuden kunnioittamisen periaatteisiin.

Sosiaalipalvelun ammatti pyrkii sitten yhdistämään ihmisiä yhteiskunnallisiin rakenteisiin vastaamaan elämän haasteisiin ja sosiaalisen hyvinvoinnin parantamiseen.

Alan ammattilaista kutsutaan sosiaalityöntekijäksi . Hän vastaa julkisen politiikan ja sosiaalisten ohjelmien suunnittelusta ja toteuttamisesta, jotka edistävät yksilön yhteiskunnallista hyvinvointia ja integroitumista yhteiskuntaan.

Se voi myös toimia sosiaalista syrjäytymistä koskevissa kysymyksissä, mukana, analysoida ja ehdottaa toimia, jotka parantavat näiden olosuhteiden läpikäyvien elinoloja.

Katso myös sosiaalisen haavoittuvuuden merkitys.

Sosiaalityöntekijä toimii suoraan yhteiskunnan eri aloilla ja laitoksissa, sillä se pystyy kehittämään toimintaa yksityisissä, valtiollisissa ja valtiosta riippumattomilla aloilla seuraavilla aloilla:

 • koulutus;
 • terveys;
 • sukupuoli;
 • perhe;
 • työtä;
 • asuminen;
 • apu;
 • vapaa;
 • kuntoutus;
 • Penitentiary-järjestelmät;
 • Sosiaaliturva

Ammatin harjoittamiseksi on välttämätöntä osallistua sosiaalihuollon palvelukseen yliopistossa, joka on tunnustettu MEC: ssä, ja saada rekisteröinti sosiaalipalvelun alueneuvostossa.

Katso lisää yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden merkityksestä.

Sosiaalityön kurssi

Sosiaalipalvelujen perustutkinto kestää neljä vuotta ja muodostaa ammattilaisia, jotka kykenevät suunnittelemaan ja toteuttamaan toimia ja ohjelmia, joilla pyritään kollektiiviseen hyvinvointiin.

Sisältö on suunniteltu siten, että opiskelija osaa ymmärtää ja analysoida sosiaalista todellisuutta historiallisessa perspektiivissä, kriittisessä ja tarkoituksenmukaisessa. Tästä syystä opiskelija tekee alusta alkaen kenttätöitä yhteisöissä ja muissa institutionaalisissa ja sosiaalisissa tiloissa.

Lisäksi on nähtävissä sosiologian, poliittisen teorian, filosofian ja taloustieteen aloja. Työharjoittelu on pakollista, samoin kuin kurssin valmistumisen suorittaminen.

Sosiaalisen työn symboli

Sosiaalipalvelukurssia edustaa asteikon kuva, jossa on polttimella, alla olevan kuvan mukaisesti:

Tuli edustaa tietoa ja tasapaino edustaa sosiaalista tasapainoa . Sosiaalipalvelun liittovaltion neuvoston mukaan tämä symboli ilmaisee sosiaalisen oikeudenmukaisuuden luonteen; enemmän moraalista kuin laillista, rangaistaan ​​siitä, mikä on virheellinen, mieluummin lunastusta. Se symboloi vielä sitä, että rakkaudella ja totuudella kaikki voidaan poistaa.