asenne

Mikä on asenne:

Asenne on menettelyn normi, joka johtaa tiettyyn käyttäytymiseen . Se on tarkoituksen tai tarkoituksen täyttyminen.

Psykologian mukaan asenne on tavanomainen käyttäytyminen, joka tapahtuu eri olosuhteissa. Asenteet määrittävät jokaisen yksilön sielun. Asenteet patentoidaan henkilön toistuvien reaktioiden kautta. Tällä termillä on erityinen sovellus luonteen tutkimuksessa, kuten synnynnäinen tai hankittu indikaatio, suhteellisen vakaa, tuntea ja toimia määrättyyn muotoon.

Pedagogiikan yhteydessä asenne on taustalla oleva asenne, joka muilla vaikutuksilla edistää erilaisten käyttäytymismäärien määrittämistä suhteessa esineeseen tai esineiden luokkaan ja joka sisältää vakaumukset ja tunteet siitä ja noin houkuttelevuudesta tai hylkäämisestä. Yksilön ja yhteiskunnan kehityksen kannalta suotuisien asenteiden muodostuminen on yksi koulutuksen tavoitteista.

Sosiologiassa asenne koostuu yksilön tai ryhmän arvoista ja uskomuksista, joilla on tietyn ajan vakavuus ja joka ennakoi heitä tuntemaan ja reagoimaan tietyllä tavalla ärsyke-tietoihin. Usein asenne liittyy ryhmään tai jopa sukupuoleen. Esimerkiksi tietty käyttäytyminen voidaan luokitella naisen asenteeksi tai miehen asenteeksi.

Asenne voi huipentua tiettyyn kehon asentoon. Uhkaava asenne on kehon asento, joka ilmaisee aggressiota ja voi olla puolustuksen mekanismi tai pelottelun muoto. Tämäntyyppinen asenne on yleinen ihmisillä ja monilla muilla eläinkunnan lajeilla.

Baletissa asenne on kehon aseman nimi yhdellä jalalla. Toinen, polven nostama ja taitettu, kuljetetaan taaksepäin tai eteenpäin, jossa yksi käsivarsista nousee pään yläpuolelle holvin muotoon, kun taas toinen muodostaa 90 asteen kulman rungon kanssa.

Filosofinen asenne

Koska filosofia on viisaus, joka rakastaa viisautta, filosofinen asenne tarkoittaa sitä, että se ei hyväksy jotakin, jota pidetään absoluuttisena totuutena, ensi ajattelematta tätä "oletettua totuutta". Se on kriittinen ajattelu eikä luottaa terveen järkeen, mikä voi usein johtaa väärinkäsityksiin.