NGB

Mikä on NGB:

NGB on lyhenne, joka tarkoittaa brasilialaista kieliopillista nimikkeistöä, joka viittaa kieliopin käyttöön tarkoitettuihin sanajoukkoihin.

NGB pyrkii standardoimaan maassa käytössä olevat kieliopilliset nimitykset, kouluissa ja didaktisessa kirjallisuudessa.

Nimikkeistö on taidetta tai tieteen viittaavia termejä, se on suhde, luettelo. Kielioppi on suhteessa kielioppiin eli kirjaan, joka paljastaa kielten säännöt. Siksi "brasilialaisen kieliopillisen nimikkeistön" on suhde, joka luo yhtenäisen terminologian, joka otetaan käyttöön Brasilian kieliopiassa.

Filosofien ja kielitieteilijöiden laatima brasilialaisen kielioppi-nimikkeistön NGB perustettiin opetus- ja kulttuuriministeriön määräyksellä, ja sitä suositeltiin ottamaan käyttöön portugalin kielen ohjelmallisessa opetuksessa ja oppilaitoksissa oppimisen todentamiseen tähtäävissä toimissa. kielioppi: fonetiikka, joka viittaa kielen äänekkäisiin elementteihin, esim. korostamattomiin ja tonisiin sanoihin, tritongo ditongoon ja hiatukseen jne. Morfologia, joka viittaa sanojen muotoihin ja muunnoksiin, esim. Etuliite, sufiksi, verbi, adverb jne., Ja syntaksi, joka on sanojen järjestäminen lauseisiin ja lauseisiin puheessa, esim. Aihe, predikaatti, lause, alislausekkeet jne.