Liiketoiminnan etiikka

Mikä on liiketoimintaetiikka:

Liiketoimintaetiikka on etiikka, joka liittyy suoraan yrityksiin, mikä viittaa yritysten eettiseen käyttäytymiseen eli moraalisesti oikeaan tapaan, jolla yritykset ovat vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.

Etiikka itse viittaa oikeudenmukaisen ja moraalisen toiminnan teoriaan, jolla on usein moraalisen filosofian merkitys. Etiikan tehtävänä on myös löytää hallitsevat käsitykset moraalista ja sen alkuperästä. Kuvailevan etiikan peruskysymys on moraalisen kokemuksen (moraalinen omatunto, velvollisuus, vastuu, päätös jne.) Ja eri erityisarvojen (työetiikka, aikomus, vastuu, menestys jne.) Vastaavien toimien analyysi. .).

Samoin kuin etiikka vahvistaa lakeja, jotka määrittävät henkilökohtaisen ja kollektiivisen elämän moraalisen käyttäytymisen, liike-etiikka määrää julkisen tai yksityisen yrityksen moraalisen käyttäytymisen.

Liiketoiminta-etiikka vahvistaa yritystä, parantaa sen mainetta ja vaikuttaa myönteisesti myös sen pohjaan. Yhtiö, joka täyttää tietyt eettiset normit, kasvaa, ja se suosii yhteiskuntaa, sen toimittajia, asiakkaita, työntekijöitä, kumppaneita ja jopa hallitusta. Liiketoimintaetiikka on yrityksen keskeinen käytäntö, samoin kuin sosiaalinen vastuu ja yhteiskunnallinen ja ympäristövastuu.

Yksi liiketoimintaetiikan suurista eduista on se, että asiakas tunnistaa ja arvostaa sitä, ja luotetaan luottamussuhde. Tämä asiakastyytyväisyyteen perustuva suhde tuottaa yritykselle voittoa, joka auttaa sitä saavuttamaan tavoitteensa. Luottamus asiakkaan kanssa on kuitenkin jonkin verran aikaa saavuttaa, ja se voi menettää yrityksessä tapahtuneen virheen vuoksi.

Yritysten etiikka on yrityksen perustelu, ja yritykset, jotka eivät toimi eettisesti, esimerkiksi yrittävät ansaita helppoa rahaa pettämällä asiakkaita, on tuomittu epäonnistumaan.

Liiketoiminnan etiikka ja sosiaalinen vastuu

Onnistuneet ja kasvavat yritykset ovat yrityksiä, joilla on vahva sosiaalisen vastuun tunne ja jotka usein luovat ohjelmia tälle alueelle. Sosiaalinen vastuu on eettisen käyttäytymisen hedelmä ja osoittaa, että yritys huolehtii siitä, että se on vakaa ja että se ei pelkää sitoutua sosiaalisiin syihin. Etiikka ja yhteiskuntavastuu kulkevat usein käsi kädessä ja ovat liiketoiminnan laajentamisstrategia.