metanoia

Mikä on Metanoia:

Metanoia tarkoittaa mielen tai ajattelun muuttamista, toisin sanoen sitä, että se ei seuraa tai usko tietyn asian kokemaan uutta tapaa nähdä elämä.

Teologisesta näkökulmasta metanoia edustaa parannuksen prosessia ja yksilön muuttamista tiettyyn opiksi . Se koostuu ihmisen elämän tulkinnasta joko moraalisesti, älyllisesti tai hengellisesti.

Uskonnon kannalta metanoia on jatkuva ja kasvava prosessi, joka alkaa siitä hetkestä lähtien, kun yksilö tunnistaa ja hyväksyy uskonsa siihen opetukseen, joka hänelle on julistettu.

Psykologian kannalta metanoia on yksilön henkisen mallin muutos, joka edustaa ihmisen psyken uudistusprosessia. Oppiminen vastaa tästä muutoksesta sekä järkevästi, älyllisesti, emotionaalisesti että hengellisesti. Siten voidaan sanoa, että metanoia on yksilön syvällinen muutos, kun hän muuttaa tietoisuuttaan maailmasta joko laajentamalla tai rajoittamalla sitä.

Etymologisesti sana metanoia on peräisin kreikkalaisesta metanoeiinista, joka on muodostunut metan liitoksesta, joka tarkoittaa "jälkeen"; ja νοῦς, mikä tarkoittaa "ajatusta" tai "älyä". Näin ollen tämän käsitteen kirjaimellinen tulkinta olisi samanlainen kuin "oman ajatuksen muuttaminen".