Ultima-suhde

Mikä on Ultima-suhde:

Ultima-suhde tarkoittaa " viimeistä syytä " tai " viimeistä keinoa ". Se on ilmaus, joka tulee latinalaisesta ja jota käytetään usein laissa.

Sanotaan, että rikoslainsäädäntö on ultima-suhde, eli se on viimeinen keino tai viimeinen väline, jota valtio käyttää rangaistavassa toiminnassa rangaistavassa tilanteessa, vain silloin, kun muuta oikeutta ei voida soveltaa, esimerkiksi siviili-, työ-, hallinto- jne.

Brasilian perustuslaissa säädetty ihmisarvon kunnioittaminen merkitsee, että rikoslainsäädäntöä käytetään viimeisimmässä tilanteessa eikä koskaan valtion hyväksi, ja jos siitä tulisi sovellettu, siitä tulee tukahduttamisväline.

Lauseke näkyy myös " ultima ratio regum ": ssa, jonka merkitys on "kuninkaiden viimeinen syy". Sitä käytettiin vihollisen hyökkäysten olosuhteissa, joissa viimeisimmässä tapauksessa käytettäisiin vain aseita. Eli vain, jos neuvottelut yrittää saada vihollinen lopettamaan hyökkäykset, eivät olleet tehokkaita.