Arabialaiset numerot

Mitkä ovat arabialaiset numerot:

Arabialaiset numerot, joita kutsutaan myös indo-arabialaisiksi numeroiksi, ovat numerointijärjestelmän nykyisin edustamia numerojärjestelmiä. Siten numero on symboli, jota käytetään numeerisen esityksen tekemiseen .

Arabialaiset numerot ovat kymmenen ja niitä käytetään kaikkien muiden numeroiden muodostamiseen.

0123456789

Esimerkiksi: numero 1286 muodostuu neljästä eri numerosta.

Miten arabialaiset numerot tulivat?

Arabialaisten numeroiden tarkka alkuperä on epävarma. Merkittävin selitys näiden lukujen syntymiselle on kuitenkin sidottu Intian historiaan.

Tätä numerointijärjestelmää olisi kehittänyt hindut, joka levisi islamilaiseen maailmaan ja myöhemmin muuhun maailmaan. Hahmojen luominen hindujen mukaan historiallisten tietojen mukaan tapahtui noin 300 vuotta ennen Kristusta.

Tänä aikana ilmestyi numerot 1–9, ja numeron 0 käyttöönotto tapahtui myöhemmin, kun järjestelmä kehittyi. Lähes 870 vuotta Kristuksen jälkeen, noin 1200 vuotta ensimmäisten numeroiden ilmestymisen jälkeen.

Arabialaisten numeroiden diffuusio

Italian matemaatikko Leonardo Fibonacci (1170 - 1250) oli vastuussa Indo-arabijärjestelmän levittämisestä koko Euroopassa. Arabialaisten numeroiden syntymisellä on paljon merkitystä maailman kehityksessä, sillä se on yksi matematiikan historian tärkeimmistä edistysaskeleista .

Kun Fibonacci kirjoitti kirjan Liber Abacci aritmeettisesti, hän esitteli arabialaista numerointia koko Euroopalle. Teos on tunnustettu maailmanlaajuisesti, koska se on ensimmäinen kirja, joka esitteli ja selitti tämän numerojärjestelmän toimintaa, joka oli tuntematon. Tuolloin matemaatikko esitteli järjestelmän kutsumalla itseään Hindu-menetelmäksi .

Arabialaisten numeroiden muuttaminen

Indo-arabialaiset numerot ovat muuttuneet ajan myötä, kunnes ne ovat saaneet nykyiset lomakkeet.

Katso alla oleva kuva vertailusta, miten arabialaiset numerosymbolit piirrettiin, kun ne luotiin ja miten niitä käytetään tällä hetkellä. Huomaa, että jäljet ​​ovat muuttuneet suuresti sen syntymisen jälkeen.

Ajan mittaan numerojärjestelmää on muutettu ja yksinkertaistettu nykyiseen muotoon.

Mikä on arabialaisten numeroiden piirtämisen selitys?

Tarkasteltaessa kuvioiden alkumuotoja on mahdollista havaita, että niiden piirustukset vastasivat uskollisesti kulmien määrää, joita jokaisella symbolilla oli.

Siten symbolin alkukuvan mukaan jokainen numero merkittiin tarkan kulmien määrällä.

Katso kuva:

Lue myös luvun numero.

Arabialaisten ja roomalaisten numeroiden erot

Roomalaiset numerot ovat toinen numeerisen esityksen muoto, joka syntyi Rooman valtakunnan aikana, tarkemmin antiikin Roomassa.

Jotta roomalaiset numerot esitettäisiin, järjestelmä käyttää seitsemää kirjainta, jotka yhdistelmän mukaisesti muodostavat numerot. Seitsemän kirjainta vastaavat seuraavia arvoja:

I = 1

V = 5

X = 10

L = 50

C = 100

D = 500

M = 1000

Katso tässä taulukossa, kuinka roomalaiset numerot ovat 1 - 100.

minä1
II2
III3
IV4
V5
VI6
VII7
VIII8
IX9
X10
XI11
XII12
XIII13
XIV14
XV15
XVI16
XVII17
XVIII18
XIX19
XX20
XXX30
XL40
L50
LX60
LXX70
LXXX80
XC90
C100

Jos haluat tietää lisää tästä järjestelmästä, katso artikkelin roomalaisia ​​numeroita.