omituisuus

Mikä on Singularity:

Yksilöllisyys on naisellinen termi, joka viittaa johonkin tai joku, jolla on ainutlaatuinen ominaisuus, joka erottuu muista, poikkeuksellisista.

Sitä voidaan kuvata laaduksi tai adjektiiviksi, joka johtuu elävästä olennosta, joka on yksiselitteinen ja erottuu muusta sen ikäisistä, joko sen asentojen tai muiden ominaisuuksien perusteella, joilla ei ole moninaisuutta.

Katso myös yksittäisen merkityksen.

Termi on peräisin latinalaisesta singulaarista, joka tarkoittaa "yksilöllisyyttä, yhtenäisyyttä".

Ainutlaatuisuuden ajatusta käytetään usein esittämään ihmisten fyysisiä ominaisuuksia ja käyttäytymistä, jotka eroavat tavanomaisesta. Yksilöllisyyttä voidaan kuitenkin käyttää myös tietyllä tavalla useilla osaamisalueilla.

Sana singularity voidaan korvata myös synonyymeillä, kuten erityispiirteillä, erityispiirteillä, erikoisalalla, ominaispiirteillä, epäkeskisyydellä jne.

Ihmisen singulaarisuus

Yksilöllisyys ilmenee ihmisissä fysikaaliseen tai luonnolliseen muotoon liittyviin elementteihin tai piirteisiin. Mutta se voi myös esiintyä ihmisen kehityksen kognitiivisissa ja psykologisissa ominaisuuksissa, jotka voivat erottua muiden käyttäytymisestä. Se on ns. Ihmisen singulaarisuus.

Katso käyttäytymisen merkitys.

Gravity-singulariteetti

Fysiikassa sitä kutsutaan gravitaation singulaariseksi alueeksi tilan ja ajan välillä, jossa ei ole mahdollista määrittää gravitaatiokenttiin liittyviä fyysisiä määriä.

Toiminnon ainutlaatuisuus

Matematiikassa singulaarisuus liittyy toimintojen alueeseen. On olemassa joitakin matemaattisia toimintoja, jotka osoittavat epätavallisen käyttäytymisen arvojen määrittämiseksi riippumattomille muuttujille, jota kutsutaan funktion singulaarisuus.

Yksittäisyyden teoria

Ainutlaatuisuus voi liittyä myös tekniikan alaan. Tekniikan singulaarisuus tai Singulaarisuuden teoria koostuu hypoteettisista viittauksista siihen hetkeen, jolloin keinotekoisen älykkyyden kehittyminen voisi aiheuttaa hyvin vakavia muutoksia yhteiskunnassa. Jotkut tutkijat väittävät jopa, että tämä hetki on lähellä.