Köyhyyden merkitys

Mikä on köyhyys:

Köyhyys on köyhien tilanne, toisin sanoen heillä ei ole perusedellytyksiä heidän eloonjäämisensä ja elämänlaadun ja ihmisarvon takaamiseksi . Köyhyys viittaa usein myös köyhien sosiaaliseen ja taloudelliseen luokkaan.

Köyhyys voidaan luonnehtia kattamaan yksilöiden elämän eri näkökohdat, kuten elintärkeiden tavaroiden ja palvelujen puute: ruoka, vaatetus, terveydenhuolto, asuminen jne.

Sosiaalinen puutteellisuus on myös yksi köyhyyden tärkeimmistä ominaisuuksista, toisin sanoen sellaisten ihmisten kyvyttömyydestä, jotka osallistuvat tasa-arvoisesti yhteiskuntaan. Tämä liittyy sosiaalisen syrjäytymisen käsitteeseen.

Katso myös sosiaalisen kysymyksen merkitys.

Absoluuttinen tai äärimmäinen köyhyys koostuu sellaisten ihmisten tilasta, joilla ei ole perusedellytyksiä selviytyä. Tämän seurauksena monet ihmiset sairastavat sairautta tai kuolevat nälän tai huonon sanitaation vuoksi.

Köyhyyden julistaminen

Köyhyyden julistaminen tai todistaminen, joka tunnetaan myös nimellä hyposufficiency, koostuu asiakirjasta, joka osoittaa tietyn henkilön kyvyttömyyden kantaa kustannuksia, joita tarvitaan tiettyjen oikeudellisten palvelujen saamiseen . Tämän todistuksen avulla hakija voi hyötyä ilmaisesta oikeusavusta .

Niinpä köyhyyden julistaminen takaa Brasilian kansalaiselle esimerkiksi perustuslaillisen oikeuden saada oikeussuoja ja muut sosiaalipalvelut maksutta.

Köyhyystodistuksen esimerkki

Köyhyys Brasiliassa

Brasilialle on useita syitä, joilla on niin suuri sosiaalinen epätasa-arvo ja siten huomattava määrä köyhyysrajan alapuolella asuvia ihmisiä.

Tällä hetkellä on olemassa useita hyvinvointipolitiikkoja, jotka yrittävät "pysäyttää" kurjuuden maassa, kuten esimerkiksi Bolsa Família. Köyhien absoluuttinen tai absoluuttinen köyhyys vähenee kuitenkin vain, jos maassa korjataan useita muita näkökohtia, kuten sosiaalinen eriarvoisuus sekä koulutuksen ja kansanterveyden laatu.

Katso myös sosiaalisen eriarvoisuuden merkitys ja tiedä sosiaalisen eriarvoisuuden tärkeimmät syyt.

Köyhyyden syyt

On useita syitä, jotka voivat johtaa köyhyyden kasvuun ja pahenemiseen tietyllä alueella. Tärkeimmät tekijät ovat:

  • Taloudellinen: sosiaalisesti epäoikeudenmukainen ja riittämätön verojärjestelmä;
  • Sosiokulttuuri: sosiaalinen syrjintä, joka liittyy rotuun tai sukupuoleen, sosiaalinen syrjäytyminen ja erittäin nopea väestönkasvu;
  • Historiallinen: kolonialismi ja autoritaarisen menneisyyden olemassaolo maassa;
  • Luonnollinen: luonnonkatastrofit, sairaudet (epidemiat), äärimmäiset ilmasto-olosuhteet jne.;
  • Poliittinen-oikeudellinen: korruption olemassaolo, toimintahäiriö tai demokraattisen järjestelmän puute.

Hienoisuuden, sosiaalisen syrjäytymisen ja korruptoituneen poliittisen järjestelmän olemassaolo syntetisoi kuitenkin suurimman köyhyyden syyn useimmissa maissa, kuten esimerkiksi Brasiliassa.

Tämän seurauksena köyhyys voi aiheuttaa monia tilanteita, jotka lopulta pahentavat tai aiheuttavat vielä enemmän köyhyyttä, mikä aiheuttaa järjestelmän seurannan, esimerkiksi nälän; sairaudet; maastamuuton; alhainen elinajanodote; kerjäläisten olemassaolo; työttömyys; puhtaanapito ja juomavesi; sosiaalinen syrjintä; poliittisen epävakauden, väkivallan jne.