Organisaatiokäyttäytyminen

Mikä on organisatorinen käyttäytyminen:

Organisaatiokäyttäytyminen käsittää sen, miten tutkitaan, miten yritykset tai ryhmät, jotka muodostavat yrityksen, toimivat omassa työpaikassaan ja miten heidän asenteitaan voi vaikuttaa organisaatioon liittyviin tapoihin ja käyttäytymiseen.

Jokaisella yrityksellä on oma organisaatiokulttuuri, ja sen työntekijöiden on toimittava työnsä vakaumusten ja vastuiden mukaan.

Kunkin yrityksen organisaatiorakenne perustuu periaatteisiin, asenteisiin, vakaumuksiin, arvoihin ja tavoitteisiin, jotka on puolustettu ja tunnistaa organisaation filosofia. Aivan kuten työntekijöiden on ymmärrettävä ja edustettava yrityksen organisaatiokulttuuria, sen on tarjottava edellytykset, jotka vaikuttavat myönteisesti työntekijöiden, asiakkaiden ja muiden mukana olevien elämäntapaan ja hyvinvointiin.

Organisaatiokäyttäytymisen tutkiminen on tärkeää yrityksissä keinona varmistaa hyvä vauhti ylläpitää ja parantaa ihmisten johtamista. Tällä tavoin voi olla mahdollista ennustaa tilanteita ja välttää työntekijöiden henkilökohtaisia ​​tai kollektiivisia ristiriitoja.

Näiden käyttäytymisanalyysien tekemiseen käytetään joitakin työkaluja, kuten valmennusohjelmia, yksilöllisten taitojen kartoittamista, käyttäytymisprofiilikyselyjä ja muita strategisia toimia.

Organisaatiokäyttäytymisen tutkimisen tuloksena on myös mahdollista määrittää tapoja, joilla työntekijöiden ja työntekijöiden tuottavuutta voidaan parantaa .

Lisätietoja käyttäytymisen ja organisaation psykologian merkityksestä.