Yleinen tunne

Mikä on yleinen järki:

Terve järki on useimpien ihmisten ajattelutapa, yksilöiden yleisesti hyväksymät käsitteet .

Se tarkoittaa ihmisen kokemusta, kokemuksia ja maailman havaintoja.

Tervettä järkeä kuvaavat empiiriset tiedot, jotka on kertynyt koko elämän ajan ja siirretty sukupolvelta toiselle.

Se on tieto, joka ei perustu tieteellisiin menetelmiin tai johtopäätöksiin, vaan yleiseen ja spontaaniin tapaan, jolla hyödyllisistä tiedoista ja tiedoista voidaan hyötyä jokapäiväisessä elämässä.

Lue lisää empiirisen tiedon merkityksestä.

Terve järki on kulttuuriperintö, jonka tehtävänä on ohjata ihmisen selviytymistä monipuolisimmissa asioissa.

Terveen järjen kautta lapsi oppii, mikä on vaara ja turvallisuus, mitä voi ja ei voi syödä, mikä on oikeudenmukaista ja mikä on epäoikeudenmukaista, hyvää ja pahaa ja muita elämän normeja, jotka ohjaavat heidän toimintatapansa ja ajattelunsa, heidän asenteensa ja päätöksensä.

Myös terve järki on neuvoja ja suosittuja sanontoja, jotka on otettu totuutena ja joita ihmiset seuraavat. Esimerkiksi: "Sinun pitäisi leikata hiukset puolikuun ajan kasvamaan nopeammin ."

Yleinen järki ja kriittinen tunne

Vaikka tervettä järkeä liittyy ajattelemattomaan tietoon, kriittinen merkitys perustuu kritiikkiin, pohdintaan, tutkimukseen ja ajatteluun.

Tiedot analysoidaan älykkäästi, jotta saataisiin päätökseen.

Lisätietoja kriittisen merkityksen merkityksestä.

Yhteinen tunne ja tiede

Terve järki on epäjärjestelmällinen tietämys, ts. Sillä ei ole aikaisempaa organisaatiota tai tutkimusta, jotta se päätyisi päätökseen.

Tiedettä pidetään kuitenkin systemaattisena tietämyksenä, koska se on järjestetty joukosta tieteellisiä teorioita, tutkimuksia ja havaintoja, jotka ovat johdonmukaisia ​​ja kommunikoivat keskenään.

Tieteellinen tietämys on tieteen perusta, koska kaikki sen esiohjelmat, teoriat ja hypoteesit ovat osoittautuneet (tai eivät) kokeiden ja analyysien sarjan avulla.

Katso myös tieteellisen tiedon merkitys.