allekirjoittaja

Mikä on allekirjoittaja:

Allekirjoittaja on sellaisen henkilön edellytys, joka pystyy allekirjoittamaan asiakirjan, jolloin se merkitsee sisällön sisällön. Myös oikeushenkilö tai kansakunta voi olla allekirjoittaja.

Kun sanotaan, että maa on allekirjoittaja, se tarkoittaa, että tämä kansakunta on merkinnyt jonkinlaisen manifestin, sopimuksen, sopimuksen, kirjeen tai muun asiakirjan, jonka kanssa se hyväksyy esitetyn sisällön. Esimerkiksi Brasilia on allekirjoittanut ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen.

Valtuutuksen allekirjoittaja on henkilö, joka allekirjoittaa tällaisen asiakirjan.

Etymologisesti sanan allekirjoittaja syntyi portugalin kielellä ranskankielisestä signatairesta . Tämä on kuitenkin peräisin latinalaisesta merkistä, joka tarkoittaa "allekirjoitettua".

Allekirjoittajan synonyymi, jota tavallisesti käytetään, on tilaaja.