rakenne

Mikä on rakenne:

Rakenne on, miten jotain rakennetaan tai järjestetään . Samoin kuin rakennuksen rakenne, se ylläpitää yrityksen rakennetta tai organisaatiorakennetta, jossa on alueiden rakenne ja asemien ja toimintojen hierarkia.

Kuviollisessa mielessä rakenteen merkitys tarkoittaa sitä, että pystymme ylläpitämään jotakin emotionaalisesti. Kuten lauseessa "Minulla ei ole emotionaalista rakennetta kestämään toista pettymystä", se tarkoittaa, että henkilö on heikko, sillä ei ole perusteita kärsiä petollisesta suhteesta, esimerkiksi.

Rakenteen synonyymien joukossa on sanat tuki, luuranko, runko, tuki, perusta ja rakennusteline. Ja myös tila, luonto ja luonto. Akseli, sisältö, säätiö, ohjelmointi, suunnittelu, rakentaminen ja organisointi ovat myös rakenteen synonyymejä.

Rakenne voi viitata luontoon, geneettisiin ja biologisiin rakenteisiin, maantieteellisiin, tieteellisiin rakenteisiin. Myös yhteisöihin, organisaatioihin, valtion elimiin tai muihin yrityksiin, yrityksiin, yliopistoihin liittyvät rakenteet ovat mm.

Rakenne voi myös vastata teoreettisia järjestelmiä, kuten filosofia, taloustiede, sosiologia ja jopa taide ja musiikki, jotka määrittävät teoreettisen kentän rakenteet. Ne ovat elementtejä, jotka muodostavat järjestäytyneen järjestelmän, jossa on vaiheita, vankka perusta ja seurattavat tasot.

Tietojärjestelmien ja tietojenkäsittelytieteen alalla tietorakenne on välttämätön kaikkien tietojen tallentamiselle ja algoritmien työskentelylle sekä toimintojen suorittamiselle.

Konetekniikassa on erilaisia ​​rakennusrakenteita, joihin kuuluu siviilirakentaminen, kuten metallirakenteet tai betonirakenteet.

Fyysinen rakenne on yleensä mitä kutsutaan organisaation rakennuksiksi ja huoneiksi. Se esitetään yleensä sijainnin kartalla.

Rakenne tai rakenne?

Oikeinkirjoitusrakenne on virheellinen. Sananrakenne portugaliksi tulee latinankielisestä sanasta struere, mikä tarkoittaa, että se mahtuu paaluihin ja on peräisin steristä, joka on implantoida. Tästä syystä kirjoittaminen on rakenne, aina s kuin latinalainen radikaali.

Katso myös: Infrastruktuuri