laajuus

Mikä on soveltamisala:

Soveltamisala tarkoittaa ympäristöä, kenttää, palloa, muotoa, tilaa, koteloa. Grammatisesti se on maskuliininen substantiivi, joka viittaa alueeseen, joka ympäröi tai ympäröi jotakin, on kehä.

Kuviollisessa mielessä sana soveltamisala viittaa toiminta- alueeseen useiden osaamisalojen toiminta- alaan. Esim. Oikeudellinen soveltamisala, verotuksen soveltamisala, tietotekniikan laajuus, taloudellinen laajuus, tieteellinen soveltamisala, uskonnollinen soveltamisala.

Oikeudellinen soveltamisala on kaikki lain alaan liittyvät toimet, muun muassa siviili-, työ-, rikos-, kaupallinen, hallinnollinen, kansainvälinen.

Verot ovat kaikki veroihin liittyviä asioita, olipa kyse kunnallisista, valtion tai liittovaltion veroista.

Sana soveltamisalalla on kuviollisessa mielessä sama laajuus kuin sanamerkillä. Esimerkiksi sosiaaliset, poliittiset, uskonnolliset ja muut ominaisuudet.