Selittää

Mikä on Explanar:

Selitys tarkoittaa yksityiskohtia, selventää, selittää kehityksellä yksityiskohtaisesti. Se on transitiivinen verbi, joka viittaa siihen, mitä sanotaan selittävällä, valaisevalla tavalla.

Sana selitys tulee latinalaisesta termistä " selittää ", mikä tarkoittaa tasaisen, helpon, ymmärrettävän.

Ilmaus "Opettaja selittää oppitunnin" tarkoittaa, että hän antaa luokalleen yksityiskohtaisen kertomuksen ja yrittää selvittää mahdolliset epäilyt.

Hyvällä tarinankeräilijällä on lahja tietää, miten teemaa selitetään, olla selkeä ja kertoa selitys, jotta kuuntelija ymmärtää kaiken, mitä lähetetään. Hyvä selitys johtaa hyvään ymmärrykseen.