taustalla oleva

Mikä on perusta:

Perusta on alla, joka kehittyy tai näkyy alla. Esimerkiksi "taustalla olevat kivet", "taustavesi".

Kuviollisessa mielessä viitataan siihen, mikä on implisiittinen, piilotettu tai ei selvästi ilmennyt.

Perusta on adjektiivi, jota käytetään silloin, kun haluamme ilmaista jotain, joka on piilotettu, mikä liittyy lauseen yhteydessä. Taustalla oleva vastakohta on ilmeinen, havaittava, selkeä, selkeä ja välitön ymmärrys.

Esimerkiksi:

"Alustava halu"

"Aliverkko"

"Alustava ajattelu"

"Alustavat aikomukset"

"Alustavat tunteet"

"Alihankinta"

"Alustavat oletukset"