luonnos

Mikä on Minuta:

Minuta on asiakirjan tai kirjoituksen ensimmäinen kirjoittaminen. Se on luonnos, luonnos tekstistä. (Latinalaisesta minutuista).

Minuta on myös piirustus maastoon nähden, kasvien kasvatuksessa.

Luonnosta oikeuskäytännössä

Oikeuskäytännössä ehdotus on vetoomus, jonka mukaan valitus (valitus todellisesta tai oletetusta epäoikeudenmukaisuudesta), johon liittyy tosiseikkoja ja oikeutta koskeva selitys, syyt raskauttavan päätöksen uudistamiseen ja tapauksen mukaan osien ilmoittaminen resurssivälineen muodostamiseksi.

Sopimusluonnos

Sopimusluonnos on sopimuksen alustava ja väliaikainen sanamuoto, jossa esitetään kaikki osapuolten neuvottelut.

Kun neuvottelut on vahvistettu tai joissakin kohdissa on tehty muutoksia, sopimuspuolten suostumuksella laaditaan virallinen sopimus.

Minuta ravintolassa

Ravintoloissa, Brasiliassa, se on tällä hetkellä valmistettu ateria, minuutti - "à minuta". Naisellinen muoto tuli ranskalaisesta - "à la minute".