suostumus

Mikä on suostumus:

Suostumus on maskuliininen substantiivi, joka ilmaisee suostumuksensa ja tarkoittaa luvan tai lisenssin antamista kyseiselle teokselle.

Suostumus tapahtuu silloin, kun on vapaa tahto, niin että asenne otetaan päätökseen. Se on tapa hyväksyä ja hyväksyä joku.

Siinä oletetaan, että on olemassa suostumus (vapaaehtoinen suostumus), joka koostuu älyllisestä tuntemuksesta tavoitteesta, joka on tarkoitus saavuttaa. Siinä tarkastellaan myös käytännön tahtoa suhteessa samaan päämäärään.

Suostumus on olennainen moraalisen vastuun kannalta ja antaa tiettyjen toimien, kuten eri uskontojen avioliiton, aitouden, jossa molempien henkilöiden suostumus on pakollinen.

Vapaa ja tietoinen suostumuslomake

Vapaa ja tietoinen suostumus (tunnetaan myös lyhenteellä TCLE) on tieteellisissä tutkimuksissa käytetty asiakirja, jonka tarkoituksena on antaa tietoa vapaaehtoiselle potentiaalille tutkimuksessa. TCLE sisältää kaikki tiedot, jotka ovat olennaisia, jotta vastaaja voi tehdä perustellun päätöksen osallistumisesta tutkimushankkeeseen. Jos henkilö päättää allekirjoittaa ICF: n, hän vahvistaa hänen suostumuksensa osallistua tutkimukseen.

Internetissä on TCLE: n vakiomalleja, mutta on tärkeää huomata, että jokainen haku on ainutlaatuinen, joten jokainen TCle on erilainen. Tässä asiakirjassa esitetään yhteenveto tutkimuksesta täytettävästä pöytäkirjasta ja se tulostetaan kahdella tavalla: tutkijan hallussa oleva ja toinen vapaaehtoisen tai sen laillisen edustajan hallussa oleva.

Ilmoitettu suostumus

Tietoinen suostumus on yleinen käytäntö nykyisessä lääketieteessä, joka koostuu lääkärin oikeudellisesta ja moraalisesta velvollisuudesta ja potilaalle kuuluvasta oikeudesta. Ilmoitettu suostumus on prosessi, jossa lääkäri antaa potilaalle tietoja mahdollisesta hoidosta tai menettelystä. Jos potilas ymmärtää annetut tiedot ja osoittaa halukkuutta noudattaa hoitoa, hän allekirjoittaa asiakirjan ja osoittaa siten hänen suostumuksensa.

Jos potilas katsoo, että hän ei halua hoitaa hoitoa, hän allekirjoittaa myös asiakirjan ja toteaa, että hänelle ilmoitettiin mahdollisesta hoidosta, jonka hän päätti olla noudattamatta. Tällä tavoin, jos lääkäri täyttää velvollisuutensa toimittaa tarvittavat tiedot, häntä ei voida pitää vastuullisena, jos jotain tapahtuu potilaan hoidon tai hoidon puutteen vuoksi.