In verbis

Mitä ovat verbis:

In verbis on latinankielinen ilmaisu, jota käytetään oikeudellisessa kontekstissa ja joka tarkoittaa " näissä termeissä " tai " näissä sanoissa ".

Yleensä tätä ilmaisua käytetään tekstin transkriptiona lain tai sanojen, jotka muodostavat oikeudellisen päätöksen, artikkelista. In verbis esiintyy yleensä vetoomuksissa ja oikeudellisten normien viittauksissa, mikä osoittaa sisällön toistamisen samoilla sanoilla.

Vaikka sitä käytetään usein sanomaan jotain mainittua, ilmaisua verbisissä voidaan käyttää myös kirjoitettujen sanojen transkribointiin. Kun näin tapahtuu, verbisillä on samanlainen merkitys kuin ilmaisulla ipsis litteris .

In verbis tai ipsis litteris

Ipsis litteris ja verbis ovat ilmaisuja, joita käytetään lainaamaan jotain, jonka joku on sanonut tai kirjoittanut. Ipsis litteris tarkoittaa "samoilla kirjaimilla", mikä tarkoittaa, että tätä ilmaisua on käytettävä kirjaimellisesti viittaamalla tekstiin. Verbis- ilmaisua käytetään enemmän suullisen viestinnän tapauksessa.

Yhden tai toisen ilmaisun käyttö riippuu kyseessä olevasta lähteestä. Jos lähde on suullinen, ennen viittausta olisi lisättävä kursivoidun verbis- ilmaisu. Kun lähde on kirjoitettu, sama tapahtuu vain ilmaisulla ipsis litteris.