aksiaalinen

Mikä on aksiaalinen:

Aksiaalinen on kahden suvun adjektiivi, joka oikeuttaa jotain suhteessa akseliin tai jossa on akselimuoto .

Termi aksiaalinen luuranko kuvaa niitä 80 luuta, jotka ovat osa ihmiskehon päätä ja runkoa. Sillä on tämä nimitys, koska nämä luut toimivat ihmiskehon akselina.

Aksiaalinen symmetria

Aksiaalinen symmetria on geometrian kontekstin ilmentymä, joka osoittaa kahden määritetyn pisteen välisen vastaavuuden, jossa ne yhdistävä segmentti löytää suoran viivan suorassa kulmassa sen keskellä.

Radiaalinen ja aksiaalinen

Radiaaliset ja aksiaaliset ovat sanoja, joita käytetään fysiikan yhteydessä. Aksiaalinen voima ulottuu tangon pituusakselia pitkin, kun taas säteittäinen voima on keskeltä ulospäin suuntautuvasta kohdasta.

Radiaaliset ja aksiaaliset mäntäpumput ovat koneita, joita käytetään rakentamisessa, autoteollisuudessa, maataloudessa jne.

Aksiaalinen turbiini on jatkuvan virtauksen pyörivä reaktiokone, jossa suosittu neste tyhjennetään samansuuntaisesti pyörimisakselin kanssa ja joka virtaa roottorin siipien läpi, toisin kuin säteittäinen turbiini.

Koneiden yhteydessä aksiaalinen kompressori käyttää kaasuja paineen muodostamiseksi ja aksiaalipumppu toimii nesteiden pumppaamiseen.